چرا یادگیری افعال بی قاعده در زبان انگلیسی بسیار اهمییت دارد؟

برای پاسخ به این سوال لطفا ویدیو زیر را با دقت ببینید.

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

افعال بی قاعده در زبان انگلیسی

در این قسمت ویدیو های افعال بی قاعده در زبان انگلیسی قرار داده شده است. شما می توانید با کلیک بر روی نوشته هر ویدیو آن را تماشا یا دانلود نمایید. ضمنا فایل های pdf در صفحه جهت دانلود وجود دارد.