در زندگي بشر از زمان‌هاي بسيار دور، علائم و نشانه‌ها نقش كاربردي داشته‌اند كه از اين قبيل مي‌توان به نشانه‌هايي مثل دود و انتقال پيام از طريق آن اشاره كرد. بعد از گذر زمان از طريق حكاكي بر روي ديوار غارها و لوحه‌هاي گلي به امربرقراری ارتباط پرداخته شده است. با گذر زمان و پيشرفت، بشريت با عنصري به نام پرچم يا همان درفش مواجه شد كه خود نيز راهي براي ارتباط و پيام‌رساني بوده است.
تاريخچه فكر درست كردن پرچم، احتمالاً به هزاران سال پيش برمي‌گردد زيرا شكارچيان و يا جنگجويان اوليه اين فكر را ايجاد كردند، چون مي‌خواستند دوست را از دشمن تشخيص بدهند. اين پرچم را احتمالاً از پوست حيوانات يا پرندگان مي‌ساختند و آنگونه كه از منابع تاريخي برمي‌آيد، تمدن‌هاي گوناگون شرق و غرب از آن بهره مي‌گرفتند. هر چند به طور دقيق مشخص نيست كه نخستين بار توسط چه كسي و در چه زماني از آن استفاده شده است.
پرچم عبارت از يك نشانه يا علامتي است كه از پارچه درست مي‌شود. ضمناً بايد قابل حمل بوده و جايي نصب شود و يا بتواند به اهتراز دربيايد. پرچم به منظور متمايز كردن افراد يك ملت يا سازماني خاص، حمل شده يا به كار مي‌رود. بر طبق منابع تركيه‌اي واژه (پرچم) كه به صورت وام واژه در تركي عثماني وجود داشته، واژه‌اي پارسي است كه همان پرچم يا پرچمنده يا برچم يا برچمنده معني مي‌دهد و از پر (گونه قديمي‌تر به معني جلو و يا به معني روي، بالاي) و چميدن به معني پيچ و خم خوردن نام برده شده است اين واژه در آغاز به معني ديگري بوده اما بعدها در پارسي ايران جاي واژه تركي بيرق را گرفته است.
پرچم يا درفش داراي ويژگي‌هايي مي‌باشد كه خود نشأت گرفته از فرهنگ، تمدن، نگرش ، قدرت و اقتدار يك كشور يا ملت است مواردي چون رنگ،طرح و نقش كه خود مي‌تواند بيانگر اعتقادات، مذهب، دين رسمي و سياست‌هاي يك كشور را گويا باشد. طرح يك پرچم نشان از پايبندي‌هاي يك كشور بر سر مسائل مهم يك كشور است مثل نام ”الله“ که در ميان پرچم ايران نقش بسته است.ازپرچم بعنوان نماد، سمبل ونشانه یک اندیشه و مفهوم خاص نیز می توان نام بردوتمامی مردم جهان از این وسیله برای برقراری ارتباط و رسانیدن معانی ومفاهیم ذهنی خود استفاده می کنند ولی هر گروه در قالب یک تفکروحاکمیت مستقل دارای قلمرویی خاص می باشد.این قلمرو می تواند در قالبهای مختلفی باشد مثلا یک سرزمین یا یک کشور که بر اساس تقسیمات جغرافیائی به ثبت رسیده باشد. اما با وجود این که تمام قلمروها دارای پرچم و نشان می باشند ولی این پرچمها و نشان ها از یک طرح و رنگ واحدی بوجود نیامده اند و هر کدام دارای طرح ها و رنگهای خاص خود می باشند .به نظر می رسد پرچم هم مانند زبان که عام ، ملی و خاص است در تمام زمینه های ارتباطی کاربرد دارد ولی از قلمروئی به قلمروی دیگر کلمات و لهجه های آن متفاوت شده و معانی آن متفاوت می گردد.
فرهنگ مجموعه اي از باورها و پندارهاي ارزشي است كه در آداب و رسوم، زبان، ادبيات، مذهب، و ساير ميراث هاي فرهنگي تجلي مي يابد و روي هم رفته بر خلق و خوي مردم اثر مي گذارد. به عبارت ديگر فرهنگ، حقيقت و هويت معنوي ملت ها است كه ساختار كيفي زندگي يك ملت را مشخص نموده به گونه اي كه زندگي كمي و مادي او را تحت تأثير قرار مي دهد. اما در تعريف فرهنگ اسلامي علاوه بر ويژگيهاي فوق، شاخص ديگري وجود دارد كه آن را از ساير فرهنگ ها متمايز مي نمايد. به همین سبب است که فارسی‌زبانان فرهنگ را سبب پیشرفت می‌دانند و پرچم نیز میتواند نمادی از فرهنگ یک مرزو بوم باشدهر پرچم مي‌تواند فرهنگي را با خود به جاي جاي نقاط جهان انتقال دهد و بتواند با گردهم آوردن خردة فرهنگ‌ها دست به فرهنگ‌سازي بزند. مثل مواردي كه در كشورهاي ديگر در محلة ايراني‌ها پرچم ايران بر فراز ادارات، در حياط مدارس برافراشته باشد. اين خود ساده‌ترين راه براي انتقال فرهنگ به ديگران است. حكومت‌ها مي‌توانند خواسته‌ها و بایسته‌هاي خود را از طريق طرح، رنگ و شكل پرچم به ديگران القا كنند. در واقع پرچم مي‌تواند دغدغه‌هاي ملي ميهني و جهاني يك ملت را نمايان كند، پس پرچم خود نقش ارتباطي مؤثري دارد ولو اينكه به واسطه تنفر و انزجار به نشانة اعتراض از سياست‌هاي يك كشور باشد. دراین تحقیق به دنبال علل شکل گیری پرچم پهلوی(رضاشاه)هستیم.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست:۲۲_pahlavi