در دنیایی که در آن زندگی می کنیم اهمیت و نقش ارتباطات بر کسی پوشیده نیست . تصور بوجود آمدن جامعه انسانی مخصوصا در قالب جامعه جهانی بدون در نظر گرفتن ارتباطات امری محال است . انسانها در قالب گروه ها و اجتماعات توان ادامه حیـات دارند و از سوی دیگر با بـرقراری ارتباطات است که تجربیات خود را به یکدیگر و از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند و در قالب یک فرآیند تکاملی می توانند موجبات پیشرفت و شکل گیری تمدن را بوجود آورند . امروزه در دنیایی زندگی می کنیم که از میلیونها عنصر مادی و معنوی جداگانه اما مرتبط به هم ساخته شده که در طول صدها سال انباشت یا تاثیر گذاری و تاثیر پذیری افکار و رفتارهای انسانهای سراسر کره زمین در طول تاریخ بوجود آمده است . شکل گیری تمدنی که امروز در بستر آن زندگی می کنیم بر روی ساختار ارتباطات است که این ساختار دارای وجوه متمایزی است که با یکدیگر در ارتباط بوده و یک بستر منسجم و کاملی را برای تکامل و ادامه تمدن بشری فراهم می سازد. از عناصر اصلی تشکیل دهنده این ساختار می توان به زبان ، اشارات،اشکال و نمادها،رنگها وغیره که مثلا می توانند باعث خلق آثار هنری شوند . آثار هنری تجلی عینی برگرفته از افکار ذهنی خالق اثر است و بیننده را از این راه به عمق تفکرات هنرمند راهنمائی میکند . بر اساس باستان شناسی های صورت گرفته یکی از اولین وسایلی که برای ارتباطات مورد استفاده انسان قرار می گرفته است پرچم بوده است . اطلاعات بدست آمده حاکی از آن است که از صفحات فلزی یا تیرکهای چوبی هم به عنوان پرچم استفاده می کردند که منظور آن علائم نیز همان پرچم پارچه ای است که امروز رایج است . وسایل ارتباطی عام، ولی خاص است این موضوع بـرای پرچم هم صادق است . تمامــی مردم جهان از این وسیله برای بــرقراری ارتباط و رسانیدن معانی ذهنی خود استفاده می کنند ولی هر گروهی در قالب یک تفکر مستقل دارای قلمرویی می باشد و پرچم خود را دارد .بوسیله پرچم حاکمیت هر قلمرویی مشخص می شود . این قلمرو می تواند در قالبهای مختلفی باشد مثلا یک سرزمین یا یک کشور که بر اساس تقسیمات جغرافیایی به ثبت رسیده باشد. اما با وجود این که تمام قلمروها دارای پرچم و نشان می باشند ولی این پرچم ها و نشان ها از یک طرح و رنگ واحدی بوجود نیامده اند و هر کدام دارای طرح ها و رنگ های خاص خود است .به نظر می رسد پرچم هم مانند زبان که عام ، ملی خاص است در تمام زمینه های ارتباطی کاربرد دارد ولی از قلمرویی به قلمروی دیگر کلمات و لهجه های آن متفاوت شده و معانی آن متفاوت می گردد. اگر با این پیش فرض که برای طراحی پرچم می بایست از بالاترین سطح اهمیت عناصری که در فرهنگ مادی و غیر مادی یک قلمرو وجود دارد استفاده شود پس می بایست به دنبال عللی گشت که دارای بالاترین تاثیر گذاری است و به صورت نماد در قالب رنگ و طرح بر روی پرچم نقش بسته است . از کنار هم قرار گرفتن این نمادها یک نماد دیگری به نام پرچم شکل می گیرد که در هنگام نصب و اهتزاز در هر مکانی پیام برگرفته از فرهنگ قالب یک قلمرو را به نمایش می گذارد.
قلمروی مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در زمان قاجار است که دارای پرچمی به شکل (پیوست ۱) بوده است.
در این تحقیق به بررســی علل شکل گیری پرچم ایران زمان قاجار می پردازیم و از میان علتهای بسیاری که می تواند بر شکل گیری پرچم نقش داشته باشد مذهب ، فرهنگ غیر مادی ، حکومت و مردم را به عنوان علل موثر بر روی رنگ ، طرح در نظر گرفته شده است و نقش ابعاد مختلف پرچم در نحوه استفاده آن نیز مورد نظر می باشد . بررسی این موضوع که سرزمین ایران با داشتن تنوع فرهنگی بسیار و متنوع چه تاثیری بر شکل گیری نماد پرچم ایران داشته است و اینکه پرچم زمان قاجار از تبدیل شدن فرهنگ عامه مردم سرزمین ایران به نماد رسمی و عام شکل گرفته یا بر اساس یک تصمیم حکومتی بوجود آمده است .
در این تحقیق به دنبال یافتن علت وجود رنگهای سبز ، سفید ، قرمز، نشان شیر و خورشید و چرایی طراحی آن هستیم که در قالب متغیر های مستقل مذهب ، فرهنگ غیر مادی ، مردم و حکومت بررسی خواهد شد .

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست: ۱۶_qajar