انسان ها از دیر باز و از زمانی که به صورت دائمی در یک نقطه سکنی گزیدند برای قبیله خود اقدام به در نظر گرفتن نشان کردند که با آن نشان شناخته می شدند وآن نشان برایشان بسیار جنبه حیاتی داشت و مهم بود و حتی بر سر آن جان خود را از دست میدادند ، که به صورتهای مختلفی به نمایش در می آمد و قسمتی از اعتقادات آنان را تشکیل می داد و بسیار باارزش بود . گاهی بر روی سنگ و گاهی بر روی چوب حک و از اشکال و حالتهای مختلف تشکیل می شد .
از جمله مسایلی که بر روی این نشانها تاثیر بسزایی داشت اعتقادات و آداب و رسوم آن قبیله بود که به صورتهای مختلف در روی آن نشان حک می شد و یکی از مهمترین دلایل اهمیت نشانها برای استفاده کنندگانشان همین دخالت اعتقادات وآداب و رسوم آنها در نشانه هایشان بود .
کم کم با پیدا شدن وسایل جدید بخصوص پارچه نمود پرچم بیشتر شده و با استفاده از رنگ و ابعاد مختلف کاربردهای زیادی داشت برای نشان دادن قلمرو ، مرکز حکومت ، لشکر، پیک جنگ و….. .حتی در جنگها به منزله پیروزی یا شکست قلمداد می گشته و به گونه ای که اگر پرچم گروهی بر زمین می افتاده به معنی شکست آن گروه بوده است .
هر قبیله ای در طرح و نقش و ابعاد متفاوت و با استفاده از اعتقادات آن قبیله اقدام به ساختن پرچم خود می نمودند و برای ساختن پرچم خود با توجه به برداشتهای خود در زمینه های جغرافیایی ، مذهبی ، اعتقادی و موارد دیگر نقش و نگارها و رنگهای مختلفی را بر میگزید واز آنها استفاده می کرد .
یکی از دلایل اهمیت پرچم در نزد مردم ، همین بود که با اعتقادات و باورهای آنان گره خورده و ریشه در آن داشت .
بعد از تشکیل کشور ها و مشخص شدن حدود جغرافیایی آنها هر کشور با پرچم خاصی در جهان شناخته میشود و حتی به عنوان یکی از ارزشهای والای آن کشور بوده و کشورها توهین به پرچم را توهین به تمام افراد آن جامعه میدانند .
حتی برخی پرچمها با توجه به محل استفاده معانی بین المللی دارد و در بین تمام جوامع به یک معنی می باشد و شاید گویش و زبانها باهم فرق کند و انسان استفاده کننده از آن پرچم حتی نتواند به زبان طرف مقابل خود سخن بگوید اما با استفاده از آن پرچم می تواند حداقل منظور خود را به طرف مقابل خود برساند مانند پرچم سفید در جنگها یا پرچم های دریانوردی .

در پرچمها رنگها و نقش ها هرکدام دارای معنی و مفهوم خاصی هستند و بیانگر یک اتفاق یا یک اعتقاد حتی اندازه ها نیز برای خود بیانگر یک مطلب می باشند و برای استفاده خاصی در نظر گرفته می شوند.
در پرچم محرم نیز موارد به همین گونه است رنگ سیاه ،حالتهای مختلف پرچم، رنگهای دیگری که به چشم می خورد و ابعادآن بیانگر مطلبی و منظوری است که در طی سالیان متمادی و با توجه به نگرش های مسلمانان به خود گرفته است .
در این تحقیق به دنبال نحوه شکل گیری پرچم محرم و عوامل شکل گیری آن هستیم.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست: ۲۰_moharam