پرچم که در فرهنگ باستانی (درفش ) نامیده شده که دارای تاریخچه ای بسیار کهن بوده و در سنت های قدیمی کشورها مخصوصا بعنوان تمایز نیروهای جنگی مطرح گردیده است بگونه ای که برای خطوط آن در قشون و نبرد فرد خاصی را که توانایی نگهداری آن را داشته باشد به نام (پرچمدار ) انتخاب میکردند تا نماد مقاومت لشگر را حفط نماید.
جریانات سیاسی و فرهنگی، از روزگاران گذشته تا به امروز، از ابزار های تبلیغاتی گوناگون برای تبیین و تحکیم مبانی هویتی خویش بهره برده اند. شرط باخبری از یک روحیه جمعی در جامعه بشری، ظهور آن به شکل های سمبلیک و قابل رؤیت است. سمبل هایی مانند پرچم، کارکردی اجتماعی و هویتی دارند و مهمترین آنها برانگیختن روحیه اتحاد میان اعضای یک گروه یا ملت و گرد هم آمدن زیر یک پرچم ، یکی از تشریفات سنتی است که از لحاظ روانی، روحیه یکی بودن از طریق یک سمبل را در میان اعضا تقویت می کند. با بهره مندی از این ابزار با رویکرد ایدئولوژیک میتواند باعث روحیه همبستگی میان طرفدران گردد. در این تحقیق در نظر است ویژگی ها و مفاهیم پرچم روسیه مورد بررسی قرار گیرند. رنگ ها در پرچم معانی و تعابیر نهفته ای میتواندداشته باشدکه اگر با کارشناسی و مهندسی انتخاب و نصب شوند می توانند جلوه زیبایی و زمانی و آگاهی برای بیننده داشته باشند. به همین دلیل است که انتخاب رنگ برای پرچم ها کاری بس دشوار و پیچیده می نماید چون باید برای مخاطب اعلام خبری، هشداری یا مناسبتی داشته باشد.
روسیه با ۱۷٬۰۷۵٬۴۰۰ کیلومتر مربع وسعت، پهناورترین کشور جهان و يكي از بزرگترين وپر جمعيت ترين جمهوري ها در اتحاد جماهير شوروي بوده است که در ۲۵ دسامبر اين كشور اعلام استقلال نموده و به فدراسيون روسيه تغيير نام داد و تا به امروز به همين نام باقي است پرچم جدید اين كشور پس از فروپاشی اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي و استقلال فدراتيور روسيه در سال ۱۳۹۳ ، به رنگهای سفید و قرمزطراحی و به تصويب نهايي رسيد.
همه روزه به طرق مختلف و گوناگون نام کشورها و یا پرچم آنها در مقابل دیدگان ما قرار میگیرند . از پرچم بیشتر در میادین ورزشی ، دیدارهای سیاسی ، مطالب و یا مواردی از کتب درسی ، مسافرت ها ، رخدادهای سیاسی ، مکاتبات و … استفاده میشود . به کارگیری از پرچم در کشورها در خدمت اموری جمعی و ارتباطی بوده و در نتیجه پرچم را تحت الشعاع کاربرد خود قرار میدهد .
در این تحقیق تاثیر عوامل قومی ، سابقه تاریخی ، سرگذشت ملی و نوع حاکمیت حتی قلمروی هر کشوری درشکل گیری پرچم آن کشور مورد بررسی قرار میگیرد. پرچم هر کشوری میتواند بیان گر تفکرات سیاسی ، مذهبی ، فلسفی یک ملت به شمار آید پرچم هر کشور میتواند مبین شرایط جغرافیایی ، ماهیت فرهنگی و وقایع سرنوشت ساز در تاریخ یک ملت باشد همچنین به اهتزاز درآمدن یک پرچم میتواند استقلال ، آزادی ، و یا عزت سربلندی یک کشور ویا سرنگونی ذلت ، شکست ، بردگی و ستم یک کشور را به ارمغان بیاورد.
این تحقیق به دنبال علل شکل گیری پرچم کشور روسیه به رنگهای سفید آبی و قرمز و چرائی انتخاب آن را مورد بحث قرار میدهیم و که متغیرهای مستقل شامل مذهب ، فرهنگ های غیر مادی ، مردم ، حکومت چه تاثیری میتواند داشته باشد بررسی خواهد شد.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست: ۱۸_russia