پرچم٬ بیرق و درفش در لغت به تکه ای پارچه گفته می شده که معمولا دارای نقشهای رنگی بر روی آن بوده و برای علامت دادن و تزئین و برای مشخص شدن یک ملت یا یک کشور به کار می رفته است. پرچم در اصل لغتی ترکی است که به موی نوعی گاو کوهی گفته می شود و دسته ای از این مو را بر سر یک چوب یا بالای نیزه درفش نصب
می کرده اند٬ چنانکه مشهور است چنگیزخان پرچمی داشته که شامل ۹ دسته موی دم اسب بوده است. استفاده از پرچم در میان ملل، ریشه ای تاریخی دارد و تاریخ استفاده و پیدایش آن به حدود ۵ هزار سال قبل باز می گردد.
پَرچَم یا دِرَفْش الگو، به فارسی افغانستان نماد یک گروه، سازمان، یا کشور است که بیشتر روی پارچه یا کاغذ به صورت رنگی درست می‌شود. در قدیم، پرچم نماد اتحاد و تمایز در جنگ‌ها به شمار می‌رفته‌است.
پیشینه استفاده از پرچم در بین قبائل، چه در جنگ و چه در صلح، به روزگار باستان باز می‌گردد. آن گونه که از منابع تاریخی بر می‌آید، تمدن‌های گوناگون، شرق و غرب از آن بهره می‌جسته‌اند هر چند به طور دقیق مشخص نیست که نخستین بار استفاده از آن توسط چه کسی و در چه زمانی بوده است.
همه روزه به طرق گوناگون نام کشورها به گوش ما می رسد و یا پرچم آنها در برابر دیدگانمان قرار می گیرد. خود ما نیز گاه و بیگاه از نام و پرچم کشورها استفاده می کنیم و یا شاهد کاربرد آنها هستیم. مثلاً در میادین ورزشی، دیدارهای سیاسی، مطالب یا مواردی از کتب درسی، مسافرت ها، رخدادهای سیاسی، مکاتبات و نظایر آن. در عین حال به دلیل کثرت کاربرد نام و پرچم کشورها کمتر ممکن است به معنا و مفهوم نهفته در آنها توجه نمائیم.
این امر نکته غیر قابل تصور نیست زیرا عموماً به کارگیری نام و پرچم کشورها در خدمت اموری جمعی و یا ارتباطی بوده و در نتیجه نام و پرچم تحت الشعاع کاربرد خود قرار می گیرد. اما بسیاری نیز اتفاق می افتد که شنیدن نام ساده و معمولی کشورها موجب پرسشی عمیق و ملاحظه پرچم آنها موجب جستجوی دقیق می گردد. این امر در قدم اول ناشی از کنجکاوی انسان است، چنانکه انگیزه اولیه پرداختن بدین تألیف نیز کنجکاوی بوده است. لیکن چون با تعمق و تفکر کافی بدین کار پرداخته شود، دنیایی از معانی و گنجینه ای از دانستینها در اختیار پژوهشگر قرار می گیرد.
نام هر کشور در حقیقت در بر دارنده ریشه قومیت، سابقه تاریخی، سرگذشت ملی، ویژگی های فرهنگی و … است. نام هر کشور مشخص کننده محدوده حاکمیت و قلمرو، شمول کاربرد، مرز خودی از بیگانه و … می باشد.
به همین جهت همانگونه که در هنگام تولد یک نوزاد، والدین و اطرافیان او سعی و دقت بسیار می نمایند که نامی مناسب، یعنی نامی متناسب با طرز فکر خویش و ارزشهایی که بدان پایبند هستند و یا معقول جامعه و متداول در آینده باشد و … برایش انتخاب کنند، در طول تاریخ یک ملت یا در برهه ای حساس و سرنوشت ساز نام کشورشان انتخاب و اختراع می گردد. سپس بنا به خواست آن ملت و یا توانایی آنان در حفظ موجودیت خویش، نام کشور سالها و گاه قرنها پایدار می ماند. بدین ترتیب نام جزئی تفکیک ناشدنی، از هر ملت و کشور است و می توان گفت که همه بدان (نام کشور و ملت خویش) تعلق خاطر دارند و بدان تعصب نشان می دهند. حتی برای اعتلا و ارتقای آن می کوشند و جان می بازند.
اهمیت نام برای کشورها تا بدان حد است که گاه حتی کشوری به وجود نیامده یا دارای حاکمیت و استقلال نشده، نام آن به وجود آمده و رواج یافته و یا ملتی با وجود داشتن نام و عنوان، نامی افسانه ای و آرمانی برای خویش بر می گزیند و یا کشور و ملت خویش را با عنوانی بیش از آنچه که هست مخاطب می سازد.
پرچم و نشان هر کشور نیز همانند نام آن در شناخت آن کشور مفید و موثر است.
پرچم هر کشور چکیده و خلاصه ای از طرز تفکر و تلقی یک ملت درباره خود است. پرچم هر کشور نشان دهنده انگیزه ها و آرمانهای یک ملت برای خویش می باشد. پرچم هر کشور بیانگر نحوه تفکر سیاسی، مذهبی و فلسفی یک ملت به شمار می آید. پرچم هر کشور مشخص کننده امکانات بالقوه و بالفعل مادی و معنوی یک ملت محسوب می گردد.
پرچم هر کشور می تواند مبین شرایط جغرافیایی، ماهیت فرهنگی و وقایع سرنوشت ساز در تاریخ یک ملت است. هر ملتی در پرچم به اهتزاز در آمده خویش استقلال، آزادی، عزت، سربلندی، افتخار و اقتدار خود را می بیند و در سرنگونی آن ذلت، شکست، بردگی، ستم و سلطه بیگانگان را مشاهده می نماید. بدین جهت پرچم مظهر حاکمیت و استقلال است و تلاش در برافراشته ماندن آن به منزله کوشش برای حفظ استقلال و آزادی، عزت و شرف و سربلندی و سرافرازی به شمار می آید.
نظر به اهمیت خاص پرچم، همگان پرچم را عزیز و محترم می شمارند و بدان به دیده حرمت و دلبستگی می نگرند. آنچنانکه هر کشوری برای به کار بردن و بر افراشتن پرچم مراسمی خاص همراه با تشریفات و ترتیبات معین را در نظر می گیرد و به تناسب مکان و زمان و موضوع مورد نظر خویش از پرچم به نحو شایسته و بایسته استفاده می نماید.
رنگهایی که در پرچم ملی کشورها بکار برده می شوند معانی و مفاهیم متفاوت و گاه متضادی را می رسانند و دسته بندی کردن مفهوم و معنی رنگ در پرچم کشورها خالی از اشکال نیست٬ با این وجود می توان موارد مشترکی را در رنگ پرچم تعدادی از کشورهای جهان پیدا کرد.
رنگ سفید در اغلب کشورها نشانه صلح٬ برادری و امید به آینده٬ رنگ زرد نشانه معدن٬ ثروت زیرزمینی و یا خورشید تابان٬ رنگ آبی نشانه آسمان صاف و روشن است٬ رنگ سبز در کشورهای غیر مسلمان نشانه ای از ثروت طبیعی٬ جنگل و یا کشاورزی و رنگ قرمز در پرچم کشورهای کمونیستی نشانه ای از انقلاب مارکسیستی و رنگ سیاه در پرچم کشورهای آفریقایی و یا آمریکای لاتین نشانه سیاهپوست بودن مردم این کشورها است. در کشورهایی که اکثریت مردم، مسیحی هستند علامت صلیب را می توان در پرچم این کشورها یافت.
در قرون وسطی و در جریان جنگ ها پرچم کمکی بود که به وسیله آن سربازان در میدان جنگ خودی را از بیگانه و یا دوست را از دشمن تشخیص دهند. پرچم های دم چلچله ای (پرچم هایی که نوک دراز و شکاف خورده ای داشتند) در میادین نبرد و نیز در دریانوردی نیز استفاده شده و می شود زیرا بلند بودن نوک این پرچمها از فواصل دور قابل دیدن بوده و به تشخیص ملیت کشتی صاحب پرچم کمک زیادی می کند.
در هر حال پرچم اغلب کشورها امروزه به صورت مستطیل است که یک شکل استاندارد در اندازه پرچم محسوب می گردد.
در پرچم ملی کشورها علاوه بر رنگها از برخی علایم و نشانه ها استفاده می شود؛ در جریان جنگهای بزرگ تاریخی سربازانی که در جنگها حضور داشتند٬ برای شناساندن خود به دیگران علایم و یا نقشهایی را روی سپرهایشان نقاشی می کردند، این نقش ها کم کم در پرچم ها به کار گرفته شد و در نقش پرچم های امروز می توان علایم، خطوط، ملیت ها، مثلثها، آرم کشورها و… را مشاهده نمود.
در این تحقیق به بررسی علل شکل گیری پرچم کشور کانادا می پردازیم و از میان علتهای بسیاری که می تواند بر
شکل گیری پرچم نقش داشته باشد، مذهب، فرهنگ غیر مادی، حکومت و مردم را به عنوان علل موثر بر روی رنگ و طرح در نظر گرفته شده است و نقش ابعاد مختلف پرچم در نحوه استفاده آن نیز مورد نظر می باشد.
بررسی این موضوع که سرزمین کانادا با داشتن تنوع فرهنگی بسیار و متنوع چه تاثیری بر شکل گیری نماد پرچم این کشور داشته است و اینکه پرچم حاضر از تبدیل شدن فرهنگ عامه مردم سرزمین کانادا به نماد رسمی و عام شکل گرفته یا بر اساس یک تصمیم حکومتی بوجود آمده است .
همچنین در این تحقیق به دنبال یافتن علت وجود رنگ قرمز و نشان برگ در طراحی آن هستیم که در قالب
متغیر های مستقل مذهب ، فرهنگ غیر مادی ، مردم و حکومت بررسی خواهد شد.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست:۰۷_canada