مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به موجب قانون، تنها مرجع رسمی کشور است که عهده‌دار وظیفه تعیین ، تدوین و نشر استانداردهای ملی (رسمی) می‌باشد.
تدوین استاندارد در رشته های مختلف توسط کمیسیون های فنی مرکب از کارشناسان مؤسسه، صاحبنظران است که استانداردهای ملی،‌در جهت مطلوبیت‌ها و مصالح ملی و با توجه به شرایط تولیدی، فنی و فن آوری حاصل از مشارکت آگاهانه و منصفانه صاحبان حق و نفع شامل : تولید کنندگان، مصرف‌کنندگان ، بازرگانان، مراکز علمی و تخصصی و نهادها و سازمانهای دولتی باشد. پیش نویس استانداردهای ملی جهت نظرخواهی برای مراجع ذینفع و اعضای کمیسیون های فنی مربوط ارسال می‌شود و پس از دریافت نظرات و پیشنهادها در کمیته ملی مرتبط با آن رشته طرح و در صورت تصویب به عنوان استاندارد ملی (رسمی) چاپ و منتشر می‌شود.
پیش نویس استانداردهایی که توسط مؤسسات و سازمانهای علاقمند و ذیصلاح و با رعایت ضوابط تعیین شده تهیه می‌شود نیز پس از طرح و بررسی در کمیته ملی مربوط و در صورت تصویب،‌به عنوان استاندارد ملی چاپ و منتشر می‌گردد. بدین ترتیب استانداردهایی ملی تلقی می‌شود که براساس مفاد مندرج در استاندارد ملی شماره (۵) تدوین و در کمیته ملی مربوط که توسط مؤسسه تشکیل می‌گردد به تصویب رسیده باشد.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران از اعضای اصلی سازمان بین‌المللی استاندارد می‌باشد که در تدوین استانداردهای ملی ضمن توجه به شرایط کلی و نیازمندیهای خاص کشور، از آخرین پیشرفتهای علمی، ‌فنی و صنعتی جهان و استانداردهای بین المللی استفاده می‌نماید.
مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران می‌تواند با رعایت موازین پیش‌بینی شده در قانون به منظور حمایت از مصرف کنندگان، حفظ سلامت و ایمنی فردی و عمومی، حصول اطمینان از کیفیت محصولات و ملاحظات زیست محیطی و اقتصادی، اجرای بعضی از استانداردها را با تصویب شورای عالی استاندارد اجباری نماید. مؤسسه می‌تواند به منظور حفظ بازارهای بین المللی برای محصولات کشور، اجرای استاندارد کالاهای صادراتی و درجه بندی آنرا اجباری نماید.
همچنین به منظور اطمینان بخشیدن به استفاده کنندگان از خدمات سازمانها و مؤسسات فعال در زمینه مشاوره، آموزش، بازرسی، ممیزی و گواهی کنندگان سیستم های مدیریت کیفیت و مدیریت زیست محیطی، آزمایشگاهها و کالیبره کنندگان وسایل سنجش، مؤسسه استاندارد اینگونه سازمانها و مؤسسات را براساس ضوابط نظام تأیید صلاحیت ایران مورد ارزیابی قرار داده و در صورت احراز شرایط لازم، گواهینامه تأیید صلاحیت به آنها اعطا نموده و بر عملکرد آنها نظارت می‌نماید. ترویج سیستم بین المللی یکاها، کالیبراسیون وسایل سنجش تعیین عیار فلزات گرانبها و انجام تحقیقات کاربردی برای ارتقاء سطح استانداردهای ملی از دیگر وظایف این مؤسسه می‌باشد.

پرچم جمهوری اسلامی ایران – ویژگیها
(تجدیدنظر)

رئیسسمت یا نمایندگی

زندوکیلی ، محمود

(لیسانس مهندسی رسته)

نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی
آعضاء

آزادیان ،‌فرشید

(فوق لیسانس مهندسی نساجی)

انجمن صنایع نساجی ایران

اطلسی،‌شهلا

(لیسانس فیزیک)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

خورگاهی، محمدهادی

(دکترای مهندسی نساجی)

مشاور شرکت ایران اسکرین

دهقانی ، حسن

(فوق دیپلم حسابداری)

وزارت امور خارجه

رشید نژاد عمران، مسعود

(فوق لیسانس مدیریت صنایع نساجی)

شرکت بافت آزادی

سمیعی ، علی

(فوق لیسانس مهندسی نساجی)

سازمان خرید سپاه ،‌کنترل کیفیت

شفقت ، امیرعباس

(فوق لیسانس تکنولوژی نساجی)

نیروی انتظامی

شیخ زاده ،‌محمد

(دکترای نساجی)

دانشگاه صنعتی اصفهان

صادقی، امیرسعید

(لیسانس مهندسی نساجی)

اداره کل صنایع  نساجی و پوشاک وزارت صنایع و معادن

میری،‌محمد حسن

(لیسانس مهندسی نساجی)

شرکت بافت آزادی

نجفی اسدالهی، فرشاد

(لیسانس گرافیک) ( دکترای جامعه شناسی سیاسی )

شرکت ایران اسکرین

نصرالهی، حسین

(لیسانس تکنولوژی نساجی)

مدیریت یکنواخت سازی ف آماد و پش نزاجا
دبیر

آفاقی ،‌جمیله

(فوق لیسانس مدیریت صنایع، لیسانس نساجی)

مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

پیشگفتار

استاندارد «پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران  ویژگیها » نخستین بار در سال ۱۳۵۹ تهیه شد این استاندارد براساس پیشنهادهای رسیده و بررسی و تأیید کمیسیون فنی مربوطه برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت و در یکصد و چهل و هفتمین جلسه کمیته ملی استاندارد پوشاک و فرآورده‌های نساجی و الیاف مورخ ۱۴/۱۱/۸۳ تصویب شد. اینک این استاندارد باستناد بند یک ماده ۳ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ به عنوان استاندارد رسمی ایران منتشر می‌گردد.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم، ‌استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدیدنظر خواهد شد و هرگونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ارائه شود در تجدیدنظر بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین تجدیدنظر آنها استفاده کرد.

در تهیه و تجدیدنظر این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه، در حد امکان بین این استاندارد و استانداردهای بین‌المللی و استاندارد ملی کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود.

لذا با بررسی امکانات و مهارتهای موجود و اجرای آزمایشهای لازم این استاندارد تهیه گردیده است.

منابع و مآخذی که برای تهیه این استاندارد به کار رفته به شرح زیر است:

–          استاندارد ملی ایران ۱: سال ۱۳۵۹ پرچم جمهوری اسلامی ایران.

–          قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه

سرانجام نهال خون شهیدان «الله اکبر» به گل نشست و ایران لاله زار شد، تا به سپاس تو ای شهید، لاله خونت لا اله الا اله شود و بر پرچم امت بپاخاسته امام زمان و نایبش امام خمینی بنشیند، یعنی که پاسداری ثمره خون تو ای شهید پاسداری لااله الا اله و محمد رسول الله است.

پرچم جمهوری اسلامی ایران – ویژگیها

۱- هدف و دامنه کاربرد

۱-۱-     هدف از تدوین این استاندارد تعیین ویژگیها،‌روشهای آزمون، نمونه‌برداری، نشانه‌گذاری و بسته بندی پرچم رسمی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

۱-۲-     این استاندارد در مورد انواع پرچم های رسمی جمهوری اسلامی ایران که با طرح تعیین شده در بند ۴-۱ تولید می‌شوند، کاربرد دارد.

۱-۳-     این استاندارد در مورد پرچم های دوخته شده که آماده استفاده می‌باشند، کاربرد دارد.

۱-۴-     این استاندارد در مورد پرچم های تبلیغاتی که طرح پرچم با طرحهای دیگر ادغام شده است،‌کاربرد ندارد.

۲- مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد به آنها ارجاع داده شده است. بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد محسوب می‌شود. در مورد مرجع دارای تاریخ چاپ و / یا تجدیدنظر، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی این مدرک موردنظر است. معهذا بهتر است کاربران ذینفع این استاندارد، امکان کاربرد آخرین اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای مدارک الزامی زیر را مورد بررسی قرار دهند. در مورد مراجع بدون تاریخ و/ یا تجدیدنظر،‌ آخرین چاپ و / یا تجدیدنظر آن مدارک الزامی ارجاع داده شده موردنظر است.

استفاده از مراجع زیر برای کاربرد این استاندارد الزامی است:

استاندارد ملی ایران ۵۹: سال ۱۳۶۶ ویژگیهای نخ خیاطی پنبه ای.

استاندارد ملی ایران ۱-۱۸۹ : ۱۳۸۱ ثبات رنگ کالای نساجی  روش تعیین ثبات رنگ کالاهای نساجی در برابر شستشو  آزمون شماره ۱٫

استاندارد ملی ایران ۲۰۴: سال ۱۳۶۷ روش تعیین ثبات رنگ کالاهای نساجی در مقابل مالش.

استاندارد ملی ایران ۲۴۸ : سال ۱۳۸۰ ثبات رنگ کالاهای نساجی  روش آزمون ثبات رنگ در برابر آب دریا.

استاندارد ملی ایران ۶۸۳ : سال ۱۳۶۷ نساجی  پارچه های تاروپودی  تعیین تعداد نخ تار و پود، روش آزمون.

استاندارد ملی ایران ۹۴۸ : سال ۱۳۷۰ شرایط آزمایشگاهی برای آماده‌کردن و اندازه گیری مشخصات فیزیکی و مکانیکی منسوجات.

استاندارد ملی ا یران ۱-۱۱۴۷: سال ۱۳۸۱ منسوجات  خواص کششی پارچه  بخش اول : روش اندازه گیری نیرو و ازدیاد طول در حداکثر نیروی اعمال شده با استفاده از روش نوار باریک.

استاندارد ملی ایران ۱۱۴۸: سال ۱۳۸۱ روش تعیین جرم در واحد طول و واحد سطح.

استاندارد ملی ایران ۱۲۴۲: سال ۱۳۸۱ منسوجات  روش اندازه گیری تغییر ابعاد پارچه پس از غوطه وری در آب سرد.

استاندارد ملی ایران ۱۵۱۵ : سال ۱۳۷۶ ثبات رنگ کالای نساجی  روش تعیین ثبات رنگ در مقابل آب.

استاندارد ملی ایران ۱۷۱۹ : سال ۱۳۵۶ روش اندازه گیری وزن منسوجات کشاف (تاری و پودی).

استاندارد ملی ایران ۱۷۲۱ : سال ۱۳۸۲ منسوجات  پارچه‌های حلقوی بافت  اندازه گیری تعداد رج و ردیف  روش آزمون.

استاندارد ملی ایران ۲۸۸۳: سال ۱۳۷۳ ویژگیهای نخ های دوخت صنعتی از الیاف مصنوعی با مخلوط با الیاف صنعتی.

استاندارد ملی ایران ۳۳۶۲ : سال ۱۳۷۲ جداسازی کمی مخلوط‌های دوتایی الیاف به روش شیمیایی.

استاندارد ملی ایران ۴۰۸۴: سال ۱۳۷۶ روش تعیین ثبات رنگ در مقابل نور مصنوعی  لامپ قوس گزنون.

استاندارد ملی ایران ۴۳۱۲ : سال ۱۳۷۷ روشهای شناسایی الیاف.

۳- اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد اصطلاحات و / یا واژه ها با تعاریف زیر به کار می‌رود:

۳-۱- بهر

بهر به محموله ای از کالا گفته می‌شود که همجنس، هم نوع و دارای شرایط تولید یکسان بوده و یا به عبارتی دارای خواص فیزیکی و شیمیای یکسان باشند.

۳-۲- ابعاد پرچم

منظور از ابعاد پرچم، طول و عرض آن پس از دوخت، بدون در نظر گرفتن لیفه و تزئینات دور پرچم می‌باشد.

۴- ویژگیهای پرچم

۴-۱- طرح پرچم

پرچم جمهوری اسلامی ایران بر طبق اصل هیجدهم قانون اساسی به رنگ‌های سبز، سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران و شعار «الله اکبر» با مشخصات زیر می‌باشد:

۴-۱-۱- علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار می‌گیرد.

۴-۱-۲- شعار «الله اکبر» به رنگ سفید و با خط بنایی (یعنی مشابه با خط شعار الله اکبر بر مناره های مساجد اسلامی) تکرار می‌شود.

۴-۱-۳- شعار «الله اکبر» به نشانه بیست و دوم بهمن (یازدهمین ماه سال) یازده بار در رنگ سبز و یازده بار در رنگ سرخ یعنی بیست و دو بار به صورت حاشیه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ سفید تکرار می‌گردد.

یادآوری : جهت اطلاع بیشتر از مشخصات پرچم و علامت مخصوص جمهوری اسلامی و مفاهیم فلسفه مکتبی آن به پیوست الف مراجعه شود.

۴-۲- ویژگیهای پارچه پرچم

۴-۲-۱- جنس پارچه

پارچه پرچم می‌تواند از جنس پنبه مرسریزه شده، مخلوط پنبه یا ویسکوز با پلی استر، ابریشم، پشم، اکریلیک، نایلون و پلی استر و یا مخلوطی از آنها باشد، ولی پارچه پرچم نباید از جنس صد درصد ویسکوز تهیه شود.

جنس پارچه باید مطابق با جنس اظهار شده در برچسب بوده و حد رواداری آن از مقدار اظهار شده برابر با ۲ درصد می‌باشد (روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران ۳۳۶۲ و ۴۳۱۲).

یادآوری : در شرایط گرم و مرطوب استفاده از پارچه‌هایی از جنس پلی استر و اکریلیک پیشنهاد می‌گردد.

۴-۲-۲- ساختار پارچه

نوع بافت مورد استفاده برای پارچه پرچم می‌تواند تارو پودی و یا حلقوی بافت باشد.

۴-۲-۳- خواص فیزیکی پارچه

۴-۲-۳-۱- پارچه تار و پودی

ویژگیهای فیزیکی پارچه تار و پودی طبق جدول ۱ می‌باشد.

۴-۲-۳-۲- پارچه حلقوی بافت

ویژگیهای پارچه حلقوی بافت طبق جدول ۲ می‌باشد.

۴-۳- ثبات رنگ

ثبات رنگ پرچم از هر جنس که باشد در برابر عوامل مختلف طبیعی، مکانیکی، و شیمیایی باید مطابق با جدول ۳ باشد.

جدول ۱: ویژگیهای پارچه پرچم با بافت تار و پودی

جنس پارچه

حداقل تراکم در سانتیمترحداقل جرم برواحد سطح (گرم‌برمترمربع)حداقل نیروی پارگی (نیوتن)
جهت تارجهت پودجهت تارجهت پود
پنبه سبک۲۸۲۶۱۴۰۵۵۰۴۵۰
پنبه سنگین۱۸۱۷۲۰۵۴۰۰۳۸۰
پشم۱۰۹۲۳۰۶۴۰۵۹۰
ابریشم۵۰۴۲۶۸۴۵۰۶۰۰
مخلوط پنبه یا ویسکوز با پلی استر۲۷۱۷۱۹۰۱۱۵۸۵۰
اکریلیک۱۳۱۱۱۵۰۴۴۰۳۴۰
نایلون سبک۴۱۲۹۹۰۴۹۰۳۸۰
نایلون سنگین۲۴۱۹۱۲۰۸۳۰۶۸۰
پلی استر۱۳۱۱۱۴۵۹۳۰۶۸۰
سایر۱۴۰۴۵۰۴۵۰
روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران۶۸۳۱۱۴۸۱-۱۱۴۷

جدول ۲: ویژگیهای پارچه پرچم با بافت حلقوی تاری

جنس پارچه

حداقل تراکم حلقه در ۱۰ سانتیمترحداقل جرم برواحد سطح (گرم بر مترمربع)حداقل نیروی پارگی (نیوتن)
رجردیفرجردیف
نایلون یا پلی استر۲۰۰۱۱۲۱۰۵۳۵۰۴۲۰
روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران۱۷۲۱۱۷۲۱۱-۱۱۴۷

یادآوری : حد رواداری جرم برواحد سطح برای مقادیر توافق شده ۴ درصد می‌باشد در صورتی که از حداقل مقدار اعلام شده در جداول فوق کمتر نباشد.

جدول ۳: ثبات رنگ در برابر عوامل مختلف طبیعی، مکانیکی و شیمیایی

ردیفعوامل مختلفحداقل درجه لکه‌گذاری روی پارچه همراهحداقل درجه تغییر رنگروش آزمون طبق استاندارد ملی ایران
۱نور۶۴۰۸۴
۲شستشو۴۴۱-۱۸۹
۳آب۴۴۱۵۱۵
۴آب دریا۴۴۲۴۸
۵مالش خشک و مرطوب۴۲۰۴

۴-۴- تغییر ایجاد پارچه

حداکثر تغییرات ابعادی پارچه پس از غوطه وری در آب سرد برای پارچه پنبه‌ای ۴درصد، پشمی ۳درصد، ابریشمی ۵/۲ درصد و سایر پارچه ها ۲ درصد می‌باشد (روش آزمون طبق استاندارد ملی ایران ۱۲۴۲).

۴-۵- دوخت

۴-۵-۱- تمام پرچمها یک لا می‌باشند ولی پرچمهای رومیزی و پرچمهایی که بر روی وسائط نقلیه (زمینی، هوایی، دریایی) نصب می‌شوند، می‌توانند دولا باشند.

۴-۵-۲- تمام پرچمها باید یک تکه باشند.

۴-۵-۳- لبه بیرونی کناره های کلیه پرچم ها به جز در قسمت لیفه باید بصورت دو درزه و با فاصله تقریبی ۱۰ میلیمتر از یکدیگر دوخته شود. تعداد بخیه در ۱۰ سانتیمتر برای دوخت لبه ۵۴۰ می‌باشد.

۴-۵-۴- مقاومت نخ مورد استفاده برای دوخت پرچم باید حداقل مطابق با مقادیر مندرج در استانداردهای ملی ایران ۵۹ و یا ۲۸۸۳ (با توجه به جنس نخ) باشد. رنگ نخ به طور معمول نارنجی بوده و یا می‌تواند برای هر قسمت،‌ از نخ هم رنگ استفاده شود.

۴-۵-۵- پارچه مورد مصرف در لیفه پرچمهایی که پهنای آنها بیش از ۱۰۰ سانتیمتر است، باید از برزنت و یا پارچه مشابه به رنگ سفید ساده طبق مشخصات جدول ۵ باشد.

۴-۵-۶- در مورد پرچمهای یک لا، لیفه باید در سمت راست (با توجه به جهت شعار الله اکبر) دوخته شود.

جدول ۵: ویژگیهای پارچه مورد استفاده برای لیفه

تراکم در ۱۰ سانتیمتر

حداقل جرم برواحد سطح (گرم بر مترمربع)

حداقل نیروی پارگی

(نیوتن)

جهت تارجهت پودجهت تارجهت پود
۴۱۵۸۱۲۱۳۴۳۵۵۴۸۰۴۳۰

۴-۶- اندازه ها

پرچم جمهوری اسلامی ایران دارای دوازده اندازه مرسوم است که نسبت ابعاد آن ۴ به ۷ بوده و براساس جدول ۴ تعیین می‌شود:

جدول ۴ : اندازه های پرچم

اندازهدرازا (میلیمتر)پهنا (میلیمتر)دوخت
لبه (میلیمتر)لیفه (میلیمتر) پیشنهادی
۱۲۶۲۱۵۰۱۵
۲۸۴۰۴۸۰۱۵۲۰
۳۱۰۵۰۶۰۰۱۵۲۰
۴۱۲۲۵۷۰۰۱۵۲۰
۵۱۴۰۰۸۰۰۱۵۲۰
۶۱۵۷۵۹۰۰۱۵۲۰
۷۱۷۵۰۱۰۰۰۱۵۴۰
۸۲۱۰۰۱۲۰۰۱۵۴۰
۹۲۴۵۰۱۴۰۰۱۵۴۰
۱۰۲۸۰۰۱۶۰۰۱۵۵۰
۱۱۳۱۵۰۱۸۰۰۱۵۵۰
۱۲۳۵۰۰۲۰۰۰۱۵۵۰

یادآوری : در مورد پرچمهایی که بنابر ضرورت با ابعاد دیگری تهیه می‌شوند باید نسبت ۴ به ۷ و سایر ویژگیهای مربوط به دوخت رعایت شود.

یادآوری ۲: پهنای لیفه پیشنهادی بوده و باید مطابق با میله مورد استفاده انتخاب گردد.

یادآوری ۳: حد رواداری برای درازا و پهنا ۲ درصد و برای دوخت لبه  لیفه ۴درصد می‌باشد.

۴-۷- عیوب

پرچم آماده شده بایستی فاقد عیوبی بشرح زیر، با در نظر گرفتن جدول ۶ باشد.

۴-۷-۱- سوراخ، پارگی نخ تار و پود و یا دانه دررفتگی.

۴-۷-۲- رگه رگه بودن

۴-۷-۳- قیچی خوردگی

۴-۷-۴- آثار لکه روغن، زردی، بریدگی ، سوختگی و یا ضایعات دیگر

۴-۷-۵- جمع شدگی و یا کشیدگی محل دوخت و یا جاافتادگی بخیه ها

۴-۷-۶- دورنگ بودن برای هر رنگ

۴-۷-۷- عدم تطبیق با ابعاد داده شده

۴-۷-۸- پخش شدن رنگ در محل علامت

۴-۸- علامت

علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران تجسمی از کلمه توحید (لااله الااله الله) در قالب کلمه الله است که به رنگ سرخ در وسط رنگ سفید پرچم چاپ می‌شود و شعار الله اکبر به تعداد ۲۲ می‌باشد که ۱۱ بار در حاشیه وسطی رنگ سبز و ۱۱ بار در حاشیه وسطی رنگ سرخ قرار می‌گید. رنگ کلمات «الله اکبر» سفید بوده و هیچ مرزی با رنگ سفید پرچم ندارد و لابلای نوشته ها در نوار بالا با رنگ سبز و در نوار پایین با رنگ سرخ پرچم پر می‌شود.

نمونه ای از پرچم جمهوری اسلامی ایران با مشخصات فنی و رنگهای مورد قبول استاندارد  ایران در متن استاندارد پیوست شده است.

یادآوری : جهت اطلاع بیشتر از ویژگیهای هندسی و طرز ترسیم علامت مخصوص و پرچم جمهوری اسلامی به پیوست ب مراجعه شود.

شکل ۱: علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران

۴-۹- شرایط محیطی برای آماده سازی و انجام آزمون

آزمونه‌ها را قبل از انجام آزمون حداقل ۲۴ ساعت در رطوبت نسبی ۲۶۵ درصد و دمای ۲ ۲۰ درجه سلسیوس (مطابق با استاندارد ملی ایران ۹۴۸) قرار داده، سپس آزمونهای لازم را در همان محیط انجام دهید.

۴-۱۰- نمونه برداری

به غیر از موارد مورد توافق بین خریدار و فروشنده ،‌نمونه برداری از کالا براساس جدول ۷ و به طور تصادفی انجام می‌شود.

یادآوری : آزمونهای چشمی باید در محل کارگاه تولید و یا انبار انجام گیرد.

جدول ۶: نمونه برداری

تعداد پرچم در هر بهرتعداد پرچم‌های انتخاب شدهتعداد نمونه های معیوب مجاز
آزمونهای فنیآزمونهای چشمی
تا ۲۵۳۰۰
۲۶ تا ۵۰۵۰۰
۵۱ تا ۱۰۰۸۰۰
۱۰۱ تا ۱۵۰۱۳۰۱
۱۵۱ تا ۳۰۰۲۰۱۲
۳۰۱ تا ۵۰۰۳۲۱۲
۵۰۱ تا ۱۰۰۰۵۰۲۳
۱۰۰۱ تا ۳۰۰۰۸۰۳۴
۳۰۰۱ به بالا۱۲۵۵۶

۴-۱۱- بسته بندی

پرچمها براساس توافق بین خریدار و فروشنده بسته بندی می‌شوند.

۴-۱۲- نشانه گذاری

اطلاعات زیر باید به طور ثابت و خوانا در گوشه انتهایی لیفه و یا برچسب الصاقی به پرچم درج گردد:

۴-۱۲-۱- نام و نشان سازنده

۴-۱۲-۲- درازا و پهنای پرچم به میلیمتر

۴-۱۲-۳- جنس پرچم

۴-۱۲-۴- هرگونه اطلاعات اضافی که مرد نیاز خریدار باشد.

پیوست الف

علامت جمهوری اسلامی ایران

(اطلاعاتی)

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران  اصل هجدهم فصل دوم

«پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ » با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله اکبر» است.

سرانجام در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۵۹ «علامت مخصوص جمهوری اسلامی ایران» به تنفیذ امام امت حضرت آیت الله العظمی «روح الله الموسوی الخمینی» رسید تا بعد به خون آغشته شود و با رنگ سرخ بر پرچم ایران بنشیند.

این طرح بیان کننده محتوای حکومت اسلامی است. با تکیه بر این حقیقت که جمهوری اسلامی ایران حلقه واسطی است در راه حکومت جهانی ‌و آرمانی اسلامی، این طرح بر مبنای کلمه الله طراحی شده است که مبداء و منتهای آفرینش است و در این ادامه هدف و غایت حکومت اسلامی (الی اله المصیر)

انتخاب کلمه به عنوان مبنای طرح از آنجاست که میان محتوای کلام الهی با لحن و صوت شکل ظاهری آن ارتباطی پنهان وجود دارد (شاید به همین سبب هنر خطاطی و ترتیل قرآن تا این حد در فرهنگ اسلامی نفوذ و گسترش یافته است).

هلالی های این شکل از نقش مبارکی ریشه می‌گیرد که بارها حضرت محمد (ص) با شمشیر بر شنها ترسیم فرموده اند وبی شک باری از هدایت الهی دربردارد (شکل الف ۱) پنج جزء تشکیل دهنده علامت که اگر به پنج اصل پایه دین برگردد اصل توحید را در حکم عمود و ساقه اصلی در میان دارند. گذشته از آنکه در ترکیب کلی خویش کلمه الله را بیان می‌کنند عصاره‌ای از کلمه توحید یعنی «لا اله الا الله» را نیز در خود مستتر دارند (شکل الف  ۲). خطوط هادی هلالی‌های طرح که در یک دایره محاط است با تداعی نصف النهارهای کره جهانی بودن دعوت اسلام را تجسم می‌بخشند.

شکل الف – ۱

جرء قائم میانی  در ترکیب با شکل تشدید( ّ ) که در خط فارسی و عربی نشانه شدت است شمشیر را تداعی می‌کند،‌ قائم و ایستاده که خود نماد و قدرت و استحکام و ایستادگی است و این برداشتی تعبیری از کلمه «حدید» یا آهن است در کتاب اله ( و انزلنا «الحدید» فیه باس شدید)‌و ترکیب کاملاً متقارن شکل، بیانی از حالت تعادل و توازن که این نیز برداشتی تعبیری است از کلمه میزان در کتاب خدا (والسماء رفعها و وضع «المیزان») و بجاست که همراه تمامی شهدای را ه حق یادی نیز از معلم شهید شریعتی کنیم که می‌گفت «جامعه‌ای ایده‌آل بسازیم، جامعه ای که بر این سه پایه چنانکه در قرآن آمده است مستقر باشد، کتاب ، ترازو، آهن ( کتاب، میزان ، حدید)» ، و بالاخره بزرگترین و اصلی ترین ویژگی لازم و کافی ترکیب طرح همانا بیان کلمه الله است که خود هم قالب است و هم محتوی.

و  «شعار الله اکبر» که تکرار می‌شود و تکرار از ویژگیهای شعار است این شعار یازده بار در رنگ سرخ و یازده بار در رنگ سبز یعنی بیست و دو بار تکرار می‌شود و این اشاره ای است به بیست و دوم بهمن (یازدهمین ماه سال). روزی که این شعار برای انقلاب اسلامی پیروزی آفرید.

قالب راست گوشه خط نوشته «الله اکبر» یادی است از کوبندگی این شعار که براستی سلاحی بود پیروز در دست مجاهدان انقلاب اسلامی و این همان خطی است (خط بنایی) که شعار الله اکبر را بر بلندای اذان و بر گنبدها و مناره‌های الله اکبر در مساجد اسلامی نقش می‌کرده و اکنون بر بلندای پرچم ایران نشسته است. تکرار این شعار در ترکیب کلی پرچم حاشیه های است که با اتصال به رنگ سفید پرچم دو رنگ سرخ و سبز را به هم پیوند می‌زند. که اگر سفید نشانه ای از توحید باشد  که سفید ترکیب و توحید همه رنگهاست  این رنگ متن سرخ پرچم را که نشانه خون و جهاد است به رنگ سبز که می‌تواند نمادی از آرمانهای والای اسلام باشد می‌پیوندد.

و گوئی لاله «لا اله الا الله» در زمین الله اکبر و هم زیر آسمان الله اکبر روئیده است و  این پیام شهیدان اسلام است.
پیوست ب

ویژگیهای هندسی و طرز ترسیم علامت مخصوص و پرچم جمهوری اسلامی (الزامی)

ب  ۱: دایره ای به مرکز (م) و شعاع (ش) رسم می‌کنیم.

ب- ۲: محیط دایره را ابتدا به پنج قسمت مساوی و سپس به ده قسمت تقسیم می‌کنیم (شکل ب ۱). از نقطه الف شروع می‌کنیم و با خطوط و قوسهای کمکی ابتدا نقطه ۵ و سپس نقطه ۱۰ را بدست می‌آوریم.

ب ۳: با نقاط بدست آمده روی محیط دایره دو ستاره پنج پرمتقاطع را رسم می‌کنیم (شکل ب- ۲)‌نقطه (۱) مرکز اولین قوس هلالی بدست می‌آید.

ب ۴: خطوط کمکی لازم را مطابق با شکل (ب  ۳) رسم می‌کنیم تا مراکز قوسهای دیگر نیز بدست آید. به ترتیب نقطه (۱)، (۲)، (۳) و (۴) مراکز قوسهایی است که از داخل به خارج هلالی ها را رسم می‌کنند (شکل ب-۳).

ب-۵: قوسهای (۲) و (۳) که طرف مقعر هلالی ها است با شعاعی برابر با (ش)‌که شعاع دایره محیطی آرم است رسم می‌شوند (شکل ب  ۳).

ب-۶: قوس (۱) دایره را در نقطه (ق) قطع می‌کند که قوس (۲) را از همین نقطه و به مرکز (۲) (شعاع ق ۲) استخراج می‌کنیم تا قوس (۱) را قطع کرده هلالی اول را کامل کند (شکل ب-۳).

ب-۷: هلال دوم نیز از تقاطع دو قوس (۳) به مرکز (۳) و شعاع (ش) و قوس (۴) به مرکز (۴) و مماس با دایره محیطی کامل می‌شود (شکل ب-۳).

ب ۸: نقطه (ح) را روی تقاطع دو ستاره داریم،‌ نقطه (ج)  را نیز با ترسیم دو خط کمکی مطابق شکل (ب  ۴) بدست می‌آوریم. خط قائمی که از نقطه (ح) رسم شود پاره خط افقی ص ضرا در نقطه (چ) قطع می‌کند. نقطه (چ) را به نقطه (ج) وصل کرده، تقاطعش با خط کمکی ب  پ ادامه می‌دهیم.

ب  ۹: قائم رسم شده از نقطه (ح) دایره را در نقطه (و)  خط کمکی (پ  ت) را در (ه) قطع می‌کند.

ب  ۱۰: قوس به مرکز (و) و به شعاع (د  ذ) مطابق شکل (ب ۴) رسم می‌کنیم تا به نوبه خود دایره محیطی را در نقطه (ی) قطع کند.

ب  ۱۱: به مرکز (ه) و به شعاع ( ه  ی)‌قوس دیگری ترسیم می‌کنیم دو قوس (ه) و (و) را تا محور قائم شکل که محور تقارن آرم نیز هست ادامه می‌دهیم.

ب  ۱۲: به مرکز (ی) و شعاع ی  خ قوسی رسم می‌کنیم و تامحور تقارن شکل ادامه می‌دهیم بدین ترتیب نیمی از شکل جزء قائم میانی آرم بدست می‌آید.

ب  ۱۳: نیمی از آرم را تا به حال ترسیم کرده ایم (شکل ب ۵) . حال قرینه محوی آنرا نیز نسبت به محور تقارن قائم شکل می‌توان رسم نموده آرم را کامل کرد.

ب  ۱۴: خط کمکی ط  ظ را تا تقاطعش با محور تقارن آرم ادامه می‌دهیم. ت  ث یعنی فاصله دایره محیطی آرم با لبه رنگ سبز و سرخ پرچم بدست می‌آید (شکل ب  ۶).

ب  ۱۵: ضلع پنج ضلعی داخلی را که از تقاطع دو ستاره بدست آمده (پاره خط ک  گ) با خطوط موازی کمکی بروی محور تقارن منتقل می‌کنیم (شکل ب ۶).

ب  ۱۶: ث  ل عرض نواره الله اکبرهای پرچم است که الله اکبرها با خط بنایی در آنها گنجانده خواهد شد. این نواره را در جهت عرض به ۷ قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم و براساس واحد بدست آمده در جهت طول نیز نواره را تقسیم کرده شبکه ای راست گوشه از مربعها بدست می‌آوریم که زمینه خط نوشته الله اکبر است (شکل ب  ۶).

ب  ۱۷: «الله اکبر» ها را در دو نواره بالا و پایین مطابق شکل ب  ۶ به نحوی رسم می‌کنیم که یازده «الله اکبر» در نواره بالا و یازده «الله اکبر» در نواره پایین جا بگیرد که در مجموعه ۲۲ «الله اکبر» خواهیم داشت.

حرف الف «الله اکبر» در نواره بالا در زیر کلمه و در نواره پایین در بالای کلمه به طور افقی و در مرز رنگ سفید با سرخ و سبز قرار می‌گیرد.

ب  ۱۸: رنگ «الله اکبر» ها سفید است و هیچ مرزی با رنگ سفید پرچم ندارد و لابلای خط نوشته ها در نواره بالا با رنگ سبز پرچم و در پایین با رنگ سرخ پرچم پر می‌شود.