image004
 image006

۱

 image008

پرچم جمهوري اسلامي ايران

 چاپ سوم

اسفند ماه ۱۳۷۱

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.

اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون ويژگيهاي پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران

رئيس

نديمي – حميد

طراح پرچم جمهوري اسلامي ايران

حقيقت كيش – محمد

دكتراي نساجي

استاد دانشگاه پلي تكنيك تهران

اعضاء

آزادگان – جهانگير

چيت سازي تهران

ابوذري – محمد

صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

بهرامي – مجيد

وزارت كشور

تقوي – فيروز

كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

جعفرزاده قاضي – حسن

وزارت صنايع و معادن

سپاه منصور – محمدعلي

كارخانه فخر ايران

سبحاني – سرگرد پرويز

فرماندهي لجستيكي – مديريت يكنواخت سازي ارتش جمهوري اسلامي ايران

كيهاني – سرهنگ كامبيز

ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران

حاج آخوندي – سروان يعقوب

لجستيكي ژاندارمري جمهوري اسلامي ايران

صوراسرافيل – شيرين

كارشناس مسئول مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

كرباسيان – رضا

كارشناس مسئول مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

نجفي – محمدمهدي

مؤسسه ايران اسكرين (توليد پرچم)

هاني – مسعود

مدير برنامه ريزي نساجي مازندران

هندي – مسعود

شركت ايران هوخست

وكيل – عباس

روابط عمومي وزارت ارشاد

دبير

طالبي رجبي – فخري

كارشناس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران

فهرست مطالب

استاندارد ويژگيهاي پرچم جمهوري اسلامي ايران تجديد نظر

هدف

واژه ها و اصطلاحات

ويژگيهاي پرچم

تطبيق با استاندارد

پيوست ۱

پيوست ۲

بسمه تعالي

پيشگفتار

استاندارد ويژگيهاي پرچم جمهوري اسلامي ايران كه طرح كلي آن به تأئيد امام امت و تصويب مراكز قانوني رسيده است به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذر ماه سال  ۱۳۴۹به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي گردد اين استاندارد با همكاري صاحب نظران و كارشناسان مؤسسه در كميسيون فني پرچم رسمي جمهوري اسلامي ايران تهيه و در بيست و سومين جلسه كميته ملي صنايع نساجي مورخ  ۵۹/۶/۳۱به تصويب رسيد بديهي است در صورت لزوم پيشنهاداتي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد به مؤسسه برسد مورد توجه قرار خواهد گرفت و در تجديد نظر بعدي مراعات خواهد شد، پس از تجديد نظر در هر استاندارد جزوه سابق لغو و بجاي آن جزوه تجديد نظر شده رسميت مي يابد.

استاندارد ويژگيهاي پرچم جمهوري اسلامي ايران

” تجديد نظر”

سرانجام نهال خون شهيدان “الله اكبر” به گل نشست و ايران لاله زار شد، تا به سپاس تو اي شهيد، لاله خونت لااله الااله شود و بر پرچم امت بپاخاسته امام زمان و نايبش امام خميني بنشيند، يعني كه پاسداري ثمره خون تو اي شهيد پاسداري لااله الااله و محمد رسول اله است.

 – ۱هدف

اين استاندارد دربردارنده ويژگيهاي پرچم جمهوري اسلامي ايران (جنس، علامت مخصوص رنگ، اندازه، دوخت) مي باشد.

 – ۲واژه ها و اصطلاحات

 – ۱ – ۲پارتي:

پارتي به كالائي گفته مي شود كه همجنس و هم نوع و داراي يك نمره نخ بوده و در يك مرحله توليد شده باشد.

 – ۲ – ۲مردود (معيوب):

هر گاه ويژگيهاي نمونه و يا دسته اي از نمونه هاي مورد آزمون از يك كالا با ويژگي هاي اين استاندارد مطابقت نداشته باشد آن كالا مردود شناخته مي شود.

 – ۳ويژگيهاي پرچم

 – ۱ – ۳طرح:

پرچم جمهوري اسلامي ايران بر طبق اصل هيجدهم قانون اساسي به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ با علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران و شعار “الله اكبر” به مشخصات زير مي باشد:

 – ۱ – ۱ – ۳علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران به رنگ سرخ در وسط پرچم قرار مي گيرد.

 – ۲ – ۱ – ۳شعار “الله اكبر به رنگ سفيد و يا خط بنائي (يعني همان خطي كه شعار الله اكبر را بر مناره هاي مساجد اسلامي نقش مي كند) تكرار مي شود.

 – ۳ – ۱ – ۳شعار “الله اكبر” به نشانه بيست و دوم بهمن (يازدهمين ماه سال) يازده بار در رنگ سبز و يازده بار در رنگ سرخ يعني بيست و دو بار به صورت حاشيه در مرز رنگ سرخ و سبز با رنگ سفيد تكرار مي گردد.

يادآوري: جهت اطلاع بيشتر از مشخصات پرچم و علامت مخصوص جمهوري اسلامي و مفاهيم فلسفه مكتبي آن به پيوست شماره (۱) مراجعه شود.

 – ۲ – ۳جنس و بافت:

پارچه پرچم بايد از نخ پنبه اي خالص سفيد و مرسريزه شده و يا مخلوط پنبه – پلي استر و ويسكوز- پلي استر (معمولا به نسبت ۶۵-۳۵ درصد) تهيه شود در ضمن از ابريشم و پشم نيز مي توان استفاده نمود، ولي پارچه پرچم نبايد از ويسكوز خالص باشد.

بافت پارچه مورد استفاده براي پرچم ساده و از نوع تاري و پودي است.

 – ۱ – ۲ – ۳ويژگيهاي فني:

پارچه پرچم از هر جنس كه باشد بايستي ويژگيهاي عمومي جدول شماره  ۱و  ۶را داشته باشد.

image009

يادآوري الف: در مورد رطوبت مجاز پارچه هاي مخلوط مي بايد نسبت اختلاط در نظر گرفته شود.

يادآوري ب: چنانچه از جنس ديگري براي پرچم استفاده شود بايستي رطوبت مجاز طبق استانداردهاي ملي ايران محاسبه شود.

 – ۱ – ۱ – ۲ – ۳چنانچه براي پرچم از پارچه پنبه اي استفاده شود بايد مشخصات آن مطابق جدول شماره  ۲باشد.

image010

حد رواداري براي نمره نخ و تراكم و وزن ۴± درصد مي باشد.

 – ۲ – ۱ – ۲ – ۳چنانچه براي پرچم از پارچه پشمي استفاده شود بايد مشخصات آن مطابق جدول شماره  ۳باشد.

image011

حد رواداري براي نمره نخ و تراكم و وزن ۴± درصد مي باشد.

 – ۳ – ۱ – ۲ – ۳چنانكه براي پرچم از پارچه ابريشمي استفاده شود بايد مشخصات آن مطابق جدول شماره  ۴باشد.

image012

حد رواداري براي نمره نخ و تراكم و وزن ۴± درصد مي باشد.

 – ۴ – ۱ – ۲ – ۳ويژگيهاي پارچه هاي پلي استر،  ويسكوز بايستي با جدول شماره  ۵مطابقت داشته باشد.

image013

حد رواداري براي نمره نخ و تراكم  ۴± درصد مي باشد.

 – ۵ – ۱ – ۲ – ۳ويژگيهاي ساير پارچه هاي مجاز مخلوط بايستي با تحقيقات جدول شماره  ۶مطابقت داشته باشد.

image014

يادآوري : حد رواداري براي نمره نخ ۴± درصد مي باشد.

 – ۳ – ۳اندازه ها:

پرچم جمهوري اسلامي ايران داراي دوازده اندازه است كه به نسبت  ۴به  ۷بوده و بر اساس جدول شماره  ۷تعيين مي شود كليه اندازه ها بر حسب ميليمتر داده شده است:

image015

يادآوري: در مورد پرچمهائي كه بنابر ضرورت با ابعاد بزرگتر تهيه مي شود بايد نسبت  ۴به  ۷و ساير ويژگيهاي مربوط به دوخت رعايت شود.

يادآوري: حد رواداري براي درازا و پهنا ۲± درصد و براي دوخت لبه و ليفه ۴± درصد مي باشد.

 – ۴ – ۳دوخت:

 – ۱ – ۱ – ۴ – ۳تمام پرچمها يك لا مي باشد به استثناي پرچمهاي روميزي و پرچمهائي كه بر روي وسائط نقليه (زميني – هوائي – دريائي) نصب مي شود اين پرچمها مي توانند دولا تهيه شوند.

 – ۲ – ۱ – ۴ – ۳تمام پرچمها بايد يك تكه باشد به استثناي پرچمهائي كه پهناي آنها بالاتر از  ۱۴۰سانتيمتر مي باشد در اين صورت درز بايد در متن سفيد واقع شده و روي نوشته و علامت قرار نگيرد و حداقل فاصله درز از نوشته و علامت ۳ سانتيمتر است و تعداد بخيه در  ۱۰سانتيمتر ۳± ۴۵مي باشد.

image016

 – ۳ – ۱ – ۴ – ۳لبه بيروني دو طرف كليه پرچمها بايد دو درزه دوخته شود.

 – ۴ – ۱ – ۴ – ۳مقاومتنخ مورد استفاده براي دوخت پرچم بايد حداقل مطابق مقاومت مندرج در استاندارد شماره  ۵۹باشد، رنگ آن به طور معمول نارنجي بوده و يا مي تواند براي هر قسمت از نخ هم رنگ استفاده شود.

 – ۲ – ۴ – ۳ساخت:

 – ۱ – ۲ – ۴ – ۳ليفه پرچم داراي اندازه هائي مطابق با جدول شماره  ۷مي باشد ليفه پرچمهائي كه پهناي آنها بالاتر از  ۱۰۰سانتيمتر است بايد از برزنت و يا پارچه مشابه يا بافت ساده طبق مشخصات جدول شماره  ۸استفاده شود.

 – ۲ – ۲ – ۴ – ۳ميله – قطر ميله پرچم  ۲تا  ۴سانتيمتر و درازاي آن  ۳برابر عرض پرچم مي باشد در انتهاي ميله بلافاصله بعد از پرچم گوئي قرار دارد كه نسبت قطر آن به قطر ميله پرچم برابر سه به دو مي باشد.

يادآوري:

در مياديني كه از لوله هاي ثابت فلزي استفاده مي شود ارتفاع ميله بر حسب وسعت ميدان متغير بوده و رنگ آن بايد حتي الامكان اكليل نقره اي باشد.

 – ۳ – ۲ – ۴ – ۳طناب مورد استفاده براي پرچم بايستي نايلون به قطر حداقل يك سانتيمتر باشد.

 – ۵ – ۳عيوب:

مهمترين عيوب چشمي پرچم به شرح زير مي باشد، ولي حد رواداري آن طبق جدول شماره  ۱۰مي باشد.

 – ۱ – ۵ – ۳سوراخو دررفتگي نخ تار و پود

 – ۲ – ۵ – ۳رگه رگه بودن

 – ۳ – ۵ – ۳قيچيخوردگي

 – ۴ – ۵ – ۳آثارلكه روغن و زردي و بريدگي و سوختگي و يا ضايعات ديگر

 – ۵ – ۵ -۳ جمعشدگي و يا كشيدگي محل دوخت و يا جاافتادگي بخيه ها

 – ۶ – ۵ – ۳ دورنگبودن براي هر رنگ

 – ۷ – ۵ – ۳عدم تطبيق با ابعاد داده شده

 – ۸ – ۵ – ۳پخش شدن رنگ در محل علامت

 – ۹ – ۵ – ۳چاپ علامت روي درزها و يا انحراف آن از وسط

 – ۶ – ۳علامت:

علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران تجسمي از كلمه توحيد (لااله الااله) در قالب كلمه الله است كه به رنگ سرخ بوده و در قسمتي ميان رنگ سفيد پرچم چاپ مي شود و شعار الله اكبر به تعداد ۲۲مي باشد كه  ۱۱با در حاشيه وسطي رنگ سبز و  ۱۱بار حاشيه وسطي رنگ سرخ قرار مي گيرد.

رنگ كلمات “الله اكبر” سفيد بوده و هيچ مرزي با رنگ سفيد پرچم ندارد و لابلاي نوشته ها در نواره بالا با رنگ سبز و در نواره پائين با رنگ سرخ پرچم پر مي شود.

– نمونه پرچم جمهوري اسلامي ايران با مشخصات فني و رنگهاي مورد قبول استاندارد ايران در متن استاندارد پيوست شده است.

يادآوري: جهت اطلاع بيشتر از ويژگيهاي هندسي و طرز ترسيم علامت مخصوص و پرچم جمهوري اسلامي به پيوست  ۲مراجعه شود.

 – ۷ – ۳نشانه گذاري روي پرچم:

پرچمهاي تهيه شده بايد داراي مشخصات زير باشد كه به نحوي روشن و خوانا در گوشه انتهائي ليفه نوشته مي شود:

الف – نمره پرچم (اندازه)

ب – درازا و پهناي پرچم به ميليمتر

پ – نام و نشان سازنده

ت – سال ساخت

ث – هر گونه اطلاعات اضافي كه مورد نياز خريدار باشد.

image017

 – ۸ – ۳بسته بندي:

پرچمها بر اساس موافقت خريدار و فروشنده بسته بندي مي شوند.

 – ۹تطبيق با استاندارد

 – ۱ – ۹نمونه برداري:

به غير از مواردي كه توافق خاصي بين خريدار و فروشنده شده باشد نمونه برداري از كالا بر اساس جدول شماره  ۱۰و به طور تصادفي انتخاب مي شود.

image018

يادآوري: آزمونهاي چشمي بايد در محل كارگاه توليد و يا انبار انجام گيرد.

 – ۲ – ۹شرايط آزمون

آزمونها را قبل از آزمون حداقل  ۲۴ساعت در رطوبت نسبي ۲± ۶۵درصد و دماي ۲± ۲۰درجهسانتيگراد (مطابق استاندارد شماره  ۴۸ايران) قرار داده، سپس آزمونهاي لازم را در همان محيط انجام دهيد.

 – ۳ – ۹روشهاي آزمون

 – ۱ – ۳ – ۹آزمون تعيين جنس طبق استانداردهاي شماره ۵۶۷، ۵۷۳،  ۶۸۴و  ۱۱۵۰ايران انجام مي گيرد.

 – ۲ – ۳ – ۹آزمون تعيين درازا و پهناي پارچه طبق استاندارد شماره  ۷۲۴ايران انجام مي گيرد.

 – ۳ – ۳ – ۹آزمون تعيين ثبات رنگ در مقابل نور طبق استاندارد شماره  ۲۰۵ايران انجام مي گيرد.

 – ۴ – ۳ – ۹آزمون تعيين ثبات رنگ در شستشو طبق استاندارد شماره  ۱۸۹ايران انجام مي گيرد.

 – ۵ – ۳ – ۹آزمون تعيين ثبات رنگ در آب باران طبق استاندارد شماره  ۱۵۸۸ايران انجام مي گيرد.

 – ۶ – ۳ – ۹آزمون تعيين ثبات رنگ در آب دريا طبق استاندارد شماره  ۲۴۸ايران انجام مي گيرد.

 – ۷ – ۳ – ۹آزمون تعيين  PH طبقاستاندارد شماره  ۱۴۲۲انجام مي گيرد.

 – ۸ – ۳ – ۹آزمون تعيين رطوبت طبق استاندارد شماره  ۳۰انجام مي گيرد.

 – ۹ – ۳ – ۹آزمون تعيين و تغيير ابعاد طبق استاندارد شماره  ۱۲۴۶انجام مي گيرد.

 – ۱۰ – ۳ – ۹آزمون تعيين مقاومت پارچه و ليفه طبق استاندارد شماره  ۱۱۴۷  انجام مي گيرد.

 – ۱۱ – ۳ – ۹آزمون تعيين مقاومت طناب طبق استاندارد شماره  ۱۷۱۵انجام مي گيرد.

 – ۱۲ – ۳ – ۹آزمون تعيين فام رنگ مقايسه اي انجام مي شود.

image019

 – ۱پ: پهناي كل پرچم

 – ۲س: پهناي هر كدام از رنگهاي پرچم كه برابر image021 است.

 – ۳جهت توجيه بيشتر  اعداد داده شده به طور مثال image023 نشان دهنده image025 پهناي كل پرچم مي باشد.

image026

پيوست ۱

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران – اصل هجدهم فصل دوم

“پرچم رسمي ايران به رنگهاي سبز و سفيد و سرخ” يا علامت مخصوص جمهوري اسلامي شعار “الله اكبر” است.

سرانجام در تاريخ  ۱۹ارديبهشت  ۱۳۵۹“علامت مخصوص جمهوري اسلامي ايران” به تنفيذ امام امت حضرت آيت الله العظمي “روح الله الموسوي الخميني: رسيد تا بعد به خون آغشته شود و با رنگ سرخ بر پرچم ايران بنشيند.

اين طرح بيان كننده محتواي حكومت اسلامي است. با تكيه بر اين حقيقت كه جمهوري اسلامي ايران حلقه واسطي است در راه حكومت جهاني و آرماني اسلامي، اين طرح بر مبناي كلمه الله طراحي شده است كه مبداء و منتهاي آفرينش است و در اين ادامه هدف و غايت حكومت اسلامي (الي اله المصير…..)

انتخاب كلمه به عنوان مبناي طرح از آنجاست كه ميان محتواي كلام الهي با لحن و صوت شكل ظاهري آن ارتباطي پنهان وجود دارد (و شايد به همين سبب هنر خطاطي و ترتيل قرآن تا اين حد در فرهنگ اسلامي نفوذ و گسترش يافته است).

هلالي هاي اين شكل از نقش مباركي ريشه مي گيرد كه بارها حضرت محمد (ص) با شمشير بر شنها ترسيم فرموده اند و بي شك باري از هدايت الهي در بر دارد (شكل۱) پنج جزء تشكيل دهنده علامت كه اگر به پنج اصل پايه دين برگردد اصل توحيد را در حكم عمود و ساقه اصلي در ميان دارند، گذشته از آنكه در تركيب كلي خويش كلمه الله را بيان. مي كنند عصاره اي از كلمه توحيد يعني لااله الااله را نيز در خود مستتر دارند (شكل ۲) خطوط هادي هلالي هاي طرح كه در يك دايره محاط است با تداعي نصف النهارهاي كره جهاني بودن دعوت اسلام را تجسم مي بخشند.

جزء قائم مياني – در تركيب با شكل تشديد (  ّ) كه در خط فارسي و عربي نشانه شدت است شمشير را تداعي مي كند، قائم و ايستاده كه خود نماد و قدرت و استحكام و ايستادگي است و اين برداشتي تعبيري از كلمه “حديد” يا آهن است در كتاب اله (…. انزلنا الحديد “فيه باس” شديد “) و تركيب كاملا متقارن شكل بياني از حالت تعادل و توازن كه اين نيز برداشتي تعبيري است از كلمه ميزان در كتاب خدا (  والسماء رفعها و وضع “الميزان”). و بجاست كه همراه تمامي شهداي راه حق يادي نيز از معلم شهيد شريعتي كنيم كه مي گفت “جامعه اي ايده آل بسازيم، جامعه اي كه بر اين سه پايه چنانكه در قرآن آمده است مستقر باشد، كتاب – ترازو – آهن (كتاب – ميزان – حديد).

و بالاخره بزرگترين و اصلي ترين ويژگي لازم و كافي تركيب طرح همانا بيان كلمه الله است كه خود هم قالب است و هم محتوي.

و… ” شعار الله اكبر” كه تكرار مي شود و تكرار از ويژگيهاي شعار است اين شعار يازده بار در رنگ سرخ و يازده بار در رنگ سبز يعني بيست و دو بار تكرار مي شود و اين اشاره ايست به بيست و دوم بهمن (يازدهمين ماه سال). روزي كه اين شعار براي انقلاب اسلامي پيروزي آفريد.

قالب راست گوشه خط نوشته “الله اكبر” يادي است از كوبندگي اين شعار كه براستي سلاحي بود پيروز در دست مجاهدان انقلاب اسلامي. و اين همان خطي است (خط بنايي) كه شعار الله اكبر را بر بلنداي اذان و بر گنبدها و مناره هاي الله اكبر در مساجد اسلامي نقش مي كرده و اكنون بر بلنداي پرچم ايران نشسته است. تكرار اين شعار در تركيب كلي پرچم حاشيه هائيست كه با اتصال به رنگ سفيد پرچم دو رنگ سرخ و سبز را به هم پيوند مي زند. كه اگر سفيد نشانه اي از توحيد باشد – كه سفيد تركيب و توحيد همه رنگهاست – اين رنگ متن سرخ پرچم را كه نشانه خون و جهاد است به رنگ سبز كه مي تواند نمادي از آرمانهاي والاي اسلام باشد مي پيوندد.

و گوئي لاله   “لااله الااله” در زمين الله اكبر و هم زير آسمان الله اكبر روئيده است و…. اين پيام شهيدان اسلام است.

پيوست ۲

ويژگيهاي هندسي و طرز ترسيم علامت مخصوص و پرچم جمهوري اسلامي

 – ۱دايره اي به مركز (م) و شعاع (ش) رسمي مي كنيم،

 – ۲محيط دايره را ابتدا به پنج قسمت مساوي و سپس به ده قسمت تقسيم مي كنيم (شكل ۳) از نقطه الف شروع مي كنيم و با خطوط و قوسهاي كمكي ابتدا نقطه  ۵و سپس نقطه  ۱۰را بدست مي آوريم).

 – ۳با نقاط بدست آمده روي محيط دايره دو ستاره پنج پر متقاطع را رسم مي كنيم (شكل ۴) نقطه (۱) مركز اولين قوس هلالي بدست مي آيد.

 – ۴خطوط كمكي لازم را مطابق شكل (۵) رسم مي كنيم تا مراكز قوسهاي ديگر نيز بدست آيد به ترتيب نقطه (۱) (۲) (۳) و (۴) مراكز قوسهائي است كه از داخل به خارج هلالي ها را رسم مي كنند. (شكل ۵).

 – ۵قوسهاي (۲) و (۳) كه طرف مقعر هلالي ها است با شعاعي برابر با (ش) كه شعاع دايره محيطي آرم است رسم مي شوند. (شكل ۵)

 – قوس(۱) دايره را در نقطه (ق) قطع مي كند كه قوس (۲) را از همين نقطه و به مركز (۲) (شعاع ق – ۲) استخراج مي كنيم تا قوس (۱) را قطع كرده هلالي اول را كامل كند (شكل ۵)

 – ۷هلالي دوم نيز از تقاطع دو قوس (۳) به مركز (۳) و شعاع (ش) و قوس (۴) به مركز (۴) و مماس با دايره محيطي كامل مي شود (شكل ۵)

 – ۸نقطه (ح) را روي تقاطع دو ستاره داريم، نقطه (ج) را نيز با ترسيم دو خط كمكي مطابق شكل (۶) بدست مي آوريم. خط قائمي كه از نقطه (ح) رسم شود پاره خط افقي ص ض را در نقطه (چ) قطع مي كند. نقطه (چ) را به نقطه (ج) وصل كرده، تقاطعش با خط كمكي ب – پ ادامه مي دهيم.

 – ۹قائم رسم شده از نقطه (ح) دايره را در نقطه (و) و خط كمكي (پ – ت) را در (ه) قطع مي كند.

 – ۱۰قوس به مركز (و) و به شعاع (د – ذ) مطابق شكل (۶) رسم مي كنيم تا به نوبه خود دايره محيطي را در نقطه (ي) قطع كند.

 – ۱۱به مركز (ه) و به شعاع (ه – ي) قوس ديگري ترسيم مي كنيم دو قوس (ه) و (و) را تا محور قائم شكل كه محور تقارن آرم نيز هست ادامه مي دهيم.

 – ۱۲به مركز (ي) و شعاع  ي – خ  قوسي رسم مي كنيم و تا محور تقارن شكل ادامه مي دهيم بدين ترتيب نيمي از شكل جزء قائم مياني آرم بدست مي آيد.

 – ۱۳نيمي از آرم را تا به حال ترسيم كرده اي شكل  ۷حال قرينه محوي آنرا نيز نسبت به محور تقارن قائم شكل مي توان رسم نموده آرم را كامل كرد.

 – ۱۴خط كمكي ط – ظ را تا تقاطعش با محور تقارن آرم ادامه مي دهيم. ت – ث يعني فاصله دايره محيطي آرم با لبه رنگ سبز و سرخ پرچم بدست مي آيد شكل (۸).

 – ۱۵ضلع پنج ضلعي داخلي را كه از تقاطع دو ستاره بدست آمده (پاره خط ك – گ) با خطوط موازي كمكي بروي محور تقارن منتقل مي كنيم (شكل ۸)

 – ۱۶ث – ل عرض نواره الله اكبرهاي پرچم است كه الله اكبرها با خط بنائي در آنها گنجانده خواهد شد. اين نواره را در جهت عرض به  ۷قسمت مساوي تقسيم مي كنيم و بر اساس واحد بدست آمده در جهت طول نيز نواره را تقسيم كرده شبكه اي راست گوشه از مربعها بدست مي آوريم كه زمينه خط نوشته الله اكبر است (شكل ۸)

 – ۱۷“الله اكبر”ها را در دو نواره بالا و پائين مطابق شكل  ۸به نحوي رسم مي كنيم كه يازده “الله اكبر” در نواره بالا و يازده “الله اكبر” در نواره پايين جا بگيرد كه در مجموعه۲۲“الله اكبر” خواهيم داشت.

حرف الف “الله اكبر” در نواره بالا در زير كلمه و در نواره پائين در بالاي كلمه به طور افقي و در مرز رنگ سفيد با سرخ و سبز قرار مي گيرد.

 – ۱۸رنگ “الله اكبر”ها سفيد است و هيچ مرزي با رنگ سفيد پرچم ندارد و لابلاي خط نوشته ها در نواره بالا با رنگ سبز پرچم و در پائين با رنگ سرخ پرچم پر مي شود.

image027

image029

image030

image031

image033

ISLAMC REPUBLIC OF IRAN

Institute of Standards and Industrial Research of Iran

ISIRI NUMBER

۱

 image034

IRANIAN ISLAMIC REPUBLIC FLAG

 Third Edition

March 1993