پرچم آلمان ریشه در تاریخ آن کشور دارد. با بررسی تاریخ قرون وسطی متوجه می شویم که بیشتر پرچم های کنونی اروپا ریشه در تاریخ مشترک این کشور ها دارد. در این میان پرچم کشور آلمان و همسایگانش ارتباط مستقیم با حکومت بزرگی دارد که از اویل دهه ۹۶۰ میلادی تا سال ۱۸۰۶ ادامه داشته است. در سال ۱۸۱۵ در کنگره وین کشور های آلمانی زبان مرکز اروپا به توافق های دست یافتن که در پایان منجر به تشکیل کنفدراسیون آلمان شد. این کنفدراسیون در پی انقلاب سال ۱۸۴۸ و رقابت های دو کشور پروس و اتریش از میان برداشته شد.ولی دوباره در ۱۸۵۰ تجدید حیات نمود.
پرچم عبارت از یك نشانه یا علامتی است كه از پارچه درست می شود. ضمناً باید قابل حمل بوده و جائی نصب شود و یا بتواند به اهتزاز در بیاید. پرچم به منظور متمایز كردن افراد یك ملت یا سازمانی خاص، حمل شده یا به كار می رود. در قرون وسطی، پرچم از هر نوعی، در اروپا بسیار متداول شد. سربازان جنگ های صلیبی، در جنگ های مذهبی با خود پرچم حمل می كرده اند. بعضی از خانواده های سلطنتی و اشرافی هم از پرچمی كه علامت مخصوص خانوادگیشان را داشت، برای مشخص كردن خود استفاده می كردند.
در اوایل حكومت روم، سربازان رومی، تیرهای چوبی كه شكل و تركیب حیوانات مختلف در بالای آنها نصب شده بود، با خود حمل می كردند. بعد آنها هم شروع به استفاده از پرچم های پارچه ای كردند.
در مصر باستان تیر چوب بلندی را حمل می كرده اند كه مجسمه فلزی یك پرنده یا یك حیوان و یا هر چیز دیگری، در بالای آن قرار داشته است. اولین پرچم های پارچه ای كه در دنیا ساخته شد، توسط چینی ها و هندی ها بود. معروف است كه چینی ها، ۱۱۰۰ سال قبل از میلاد، دارای پرچم پارچه ای بوده اند.
تاریخچه فكر درست كردن پرچم، احتمالاً به هزاران سال پیش بر می گردد زیرا شكارچیان و یا جنگجویان اولیه بودند كه این فكر را ایجاد كردند. چون می خواستند اطمینان داشته باشند هم دوستان و هم دشمنانشان بتوانند آنها را تشخیص داده و بفهمند كه آنها خیال جنگ دارند یا صلح و دوستی. این پرچم های اولیه احتمالاً از پوست حیوانات یا پرندگان ساخته می شده است.
احتمالاً قدیمی ترین پرچم ملی، پرچم كشور دانمارك است. این پرچم عبارت از صلیب سفیدی است كه روی یك زمینه قرمز رنگ نقش بسته است و طبق روایت افسانه ای، تاریخچه آن به سال ۱۲۱۹ می رسد.
اما قلمروی مورد مطالعه در این تحقیق، کشور آلمان شرقی کمونیستی در سال ۱۸۴۸ است که دارای پرچمی به شکل (پیوست ۱) بوده است.
در این تحقیق به بررسی علل شکل گیری پرچم آلمان شرقی کمونیستی پرداخته می شود و از میان علت های بسیاری که می تواند بر شکل گیری پرچم نقش داشته باشد مذهب، فرهنگ غیر مادی و حکومت و مردم را به عنوان علل مؤثر بر روی رنگ و طرح در نظر گرفته شده است.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست: ۱۵_east_germany