در زمان های بسیار دور انسانها برای برقراری ارتباط با یکدیگر از اشکال و فرم ها که برروی سنگ ها، کتیبه ها یا دیوارها حک می شده است، استفاده می کردند. با گذشت زمان این اشکال رنگ و بوی حروف را به خود گرفته اند و به درستی که حروف خود تغییر شکل یافته اشکال می باشند.
انتقال معانی و مفاهیم از طریق نمادها و اشکال سابقه طولانی در زندگی بشر دارد. امروزه نیز برای نشان دادن مثلا رستوران در چند کیلومتری جاده یا نزدیک بودن پمپ بنزین در مسیر، از اشکال استفاده می شود. علائم راهنمایی و رانندگی نیز خود گویای این مطلب است که اشکال در القای مفاهیم نقش بسیار عمده ای را بازی می کنند و هرچه ساده تر باشند و مفهوم واضح تری را در عین سادگی منتقل نمایند، ارزش بیشتری را دارا هستند.
نشانه ها ، نمادها یا علائم معنی دار همواره درون نوعی شکل هندسی قرار دارند و باید اذعان داشت که حروف نیز که خود از تغییر شکل اشکال و فرمها به وجود آمده اند، از درون چند شکل هندسی دایره مثلث و مربع قابل تعریف می باشند.
در صورت کلی نگری، مفاهیم القایی از نمادها و اشکال از سابقه ذهنی و روش زندگی بشر در کهن نشات گرفته و شناخت این مفاهیم از آنجا شیرین می گردد که خبر از گذشته های دور و افکار نیاکان می دهد البته در میان همه ی نمادها، پرچم کشورها یکی نمادهای مطرح در فرهنگ و جامعه ی ملتها می باشد که در واقع نمایانگر یک ملت با پیشینه و تاریخ و فرهنگ مخصوص به خود است.
پرچم هر کشور در واقع تجلی خواسته ها و دلبستگی های آن کشور است و حتی می تواند نمودار دلیری، نیرومندی و بلند‌پروازی یا زیبایی و سرافرازی آن ملت و آن کشور نیز به شمار ‌آید.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست:۱۴_germany