درباره ما

پیشینه

حضرت آیت الله حاج شیخ احمد نجفی اسداللهی در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی به ساختمان پرچم واقع در تهران – دروازه شمیران آمد . در آن زمان کلاس درس ادبیات عرب و علوم قرآنی توسط آیت الله نجفی پایه گذاری شد . هدف ایشان از راه اندازی این مجموعه آموزشی و فرهنگی که در زمان خود بی نظیر بود آشنائی مردم با ادبیات عرب و فهم هر چه بیشترکتاب آسمانی قرآن بود . ایشان با تالیف کتب درسی ادبیات عرب که ترکیبی از متن و شکل بود طرح نوینی را در آموزش بنیانگذاری کرد و سه جلد کتاب دارالعلوم العربیه را تالیف و به آموزش آن پرداخت .

0
سال سابقه خدمت
0
%
رضایت از ما
+
0
مشتریان ما

چشم انداز

ایده های ما

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores nobis dolorum sint! Dolorem aperiam voluptatum doloribus nulla quo libero? At, asperiores, fuga! Minus quo ad nam cupiditate quis natus, ut tempore, culpa sunt?

ماموریت ما

اهداف ما

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Asperiores nobis dolorum sint! Dolorem aperiam voluptatum doloribus nulla quo libero? At, asperiores, fuga! Minus quo ad nam cupiditate quis natus, ut tempore, culpa sunt?

مختصری از پیشینه ما

راه موفقیت ما

حضرت آیت الله حاج شیخ احمد نجفی اسداللهی در سال ۱۳۲۶ هجری شمسی به ساختمان پرچم واقع در تهران – دروازه شمیران آمد . در آن زمان کلاس درس ادبیات عرب و علوم قرآنی توسط آیت الله نجفی پایه گذاری شد . هدف ایشان از راه اندازی این مجموعه آموزشی و فرهنگی که در زمان خود بی نظیر بود آشنائی مردم با ادبیات عرب و فهم هر چه بیشترکتاب آسمانی قرآن بود . ایشان با تالیف کتب درسی ادبیات عرب که ترکیبی از متن و شکل بود طرح نوینی را در آموزش بنیانگذاری کرد و سه جلد کتاب دارالعلوم العربیه را تالیف و به آموزش آن پرداخت .

۱۳۴۲
محمد مهدی نجفی اسداللهی

فرزند آیت الله نجفی آقای محمد مهدی نجفی اسداللهی در سال ۱۳۴۲ در کنار تدریس در کلاسهای دارلعلوم به تشویق پدر به امر تولید و کسب و کار پرداخت . با توجه به روحیه علم و فرهنگ که حاکم بر خانواده بود سایر فرزندان آیت الله نجفی نیز به امر تحصیل همت گماردند و اولین مراحل فعالیت علمی خود را با تدریس در کلاسهای دارالعلوم آغاز کردند. آقای دکتر صادق نجفی اسداللهی در کنار تدریس در کلاسها به رشته حقوق علاقه مند شد و به دادگستری راه یافت و قاضی شد .آقای دکتر سعید نجفی اسداللهی با دریافت دکترا در رشته ادبیات فارسی علاوه بر تدریس در کلاسهای دارلعلوم به قام استادی در دانشگاه علامه طباطبائی رسید .آقای دکتر فائق نجفی اسداللهی پس از مدتی تدریس به رشته پزشکی علاقه مند و پس از پایان تحصیلات در ایران برای اخذ تخصص به کشور آمریکا رفت و در بیمارستان و مطب به امر طبابت پرداخت. آقای محمد مهدی نجفی اسداللهی هم به امر تدریس اشتغال داشت و در کنار آن برای اولین بار و تشویق آیت الله نجفی به امر تولید پرچم در بخشی از ساختمان پرچم پرداخت که با توجه به آنکه در آن زمان برای اولین بار در کشور چاپ و تولید پرچم به صورت یک تکه توسط ایشان انجام شد با استقبال زیادی مواجه گشت و آقای محمد مهدی نجفی تصمیم به توسعه تولید گرفت .

1370
توسعه و سرمایه گذاری

از همان ابتدای کار نصب پرچمهای تولید شده بر بام ساختمان زیبا و قدیمی دروازه شمیران فضائی نمایشگاهی را ایجاد کرد که چشم هر علاقه مندی را به سوی خود می کشید و مورد توجه قرار گرفت . در این زمان بود که موسسه ایران اسکرین و دارلعلوم در ساختمان پرچم به فعالیت خود ادامه میدادند تا اینکه آیت الله نجفی تصمیم گرفت محل کلاس را به موقعیت فعلی آن واقع در خیابان انقلاب . ابتدای خیابان بهار منتقل کند و فضای کلاس نیز برای توسعه تولید پرچم اختصاص یافت .

1397
کسب موفقیت

با توجه به تعلیمات پدر و علاقه مندی آقای محمد مهدی نجفی به علم و پژوهش در ابتدای کار ایشان به امر تحقیق و پژوهش پرچم پراخت و در طی کمتر چند سال موسسه ایران اسکرین به عضویت فدراسیون بین المللی پرچم درآمد .

با توجه به اینکه سازمانهای دولتی وقت پرچمهای مورد نیاز خود را از خارج از کشور تهیه می کردند از تولیدات موسسه ایران اسکرین بسبار استقبال کردند چرا که پرچمهای تولیدی ایران اسکرین با قیمت بسیار کمتر توان رقابت کیفی با نمونه های خارجی را داشت. از طرف دیگر بکار گیری مشاوران متخصص و همکاری با کمپانی های برجسته نساجی و رنگ از جمله سیبا گایگی – هوخست – بایر توانست کیفیتی در محصولات را پدید آورد که مورد تائید فدراسیون بین المللی پرچم قرار گرفت و نام موسسه ایران اسکرین را در میان تولید کنندگان پرچم سراسر جهان مطرح کند.