مقايسه و بررسي پرچم ۲ كشور ايران و ايتاليا و (انعكاس اشتراكات و تفاوت فرهنگي ۲ كشور بر اساس آن)
در دنياي امروز با توجه به گستردگي و گوناگوني فرهنگ¬هاي مختلف و كوشش و تلاش¬هاي فراوان ملّت¬ها و اقوام براي در معرض نمايش دادن فرهنگ و آداب و رسوم خود در عرصه جهاني و توجه به طرز تفكر و ايدئولوژي و همچنين آداب و رسوم ملّت¬ها براي شناخت بهتر آن¬ها و تعامل مناسب ميان كشورهاي مختلف در عرصه¬هاي گوناگون خصوصاً در عرصه علم و فرهنگ ضروري به نظر مي¬رسد. از اين رو يكي از راه¬هاي دسترسي به چگونگي و طرز فكر و عقايد ملّت توجه به نمادها و نشان¬هاي فرهنگي آن¬ها مي¬باشد؛ به همين منظور در اين تحقيق به يكي از نمادهاي مهم و اساسي در هر كشور كه مجموع طرز تفكر، ايدئولوژي و آرمان¬هاي يك ملت را در خود جاي دارد يعني پرچم رسمي ۲ كشور ايران و ايتاليا و شباهت¬ها و تفاوت¬ها در آن پرداخته مي¬شود.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست:۲۵_iran_vs_italy