پرچم کلمه ای شناخته شده است پارچه ای در ابعاد خاص با نماد ها ورنگ های خاص هر کشور پرچمی را به عنوان سمبل و نماد خود  بر می گزینند که برای نشان دادن یک مملکت یا ملت است.پرچم برای اثبات وطن پرستی و به هیجان در آوردن حس ملی گرایانه است همچنین به اهتراز در آوردن پرچم نمایانگر روحیه آزادی خواهانه است که طراحی آن به فرهنگ جغرافیا ،حکومت،مردم وباورهای آن ها می تواند بستگی دارد. معنی رنگ های پرچم های کشورها متفاوت است . هر رنگ یک معنی دارد .گاهی اوقات این معنی در بین مردم یک کشور با مردم یک کشور دیگر فرق دارد مثلا رنگ سبز در پرچم کشورهای غیر مسلمان یعنی ثروت طبیعی ،جنگل و یا کشاورزی در پرچم کشور های آفریقایی رنگ سیاه نشان دهنده سیاه پوست بودن مردم آن کشورهاست .و رنگ قرمز نشان دهنده شجاعت ایثار و استقامت برای رسیدن به استقلال و برادری است رنگ آبی یعنی آسمان صاف و روشن و رنگ سفید در بیشتر پرچم ها نشانه صلح ،برادری و امید به آینده است..ژاپن کشوری است با  پیشینه وفرهنگ کهن نوع حکومت آن مشروطه و سلطنتی است ونخست وزیر امور مملکت را اداره می کند این کشور جمعیت نسبتا زیادی دارد و به سرزمین خورشید معروف است..پرچم این کشور از رنگ سفید و دایره سرخ شکل گرفته است که در این تحقیق بر آنیم تا با بررسی فرهنگ ،مذهب و حکومت این سرزمین به علت طراحی این نقش و نماد بپذیریم.و همچنین در پی آنیم بررسی کنیم آیا مذهب بودا که اکثریت مردم ژاپن به آن گرایش دارند در طراحی این پرچم نقش داشته و یا فرهنگ وتمدن کهن تاثیری بر نقش و رنگ آن داشته است.

لینک دانلود فایل PDF مربوط به پست:۰۵_japan