انجمن زمین‌شناسی ایران

انجمن‌های علمی ایران

انجمن زمین‌شناسی ایران یکی انجمن‌های علمی ایران در علوم پایه است که در راستای گسترش دانش زمین‌شناسی در ایران، ۲۳ مرداد ۱۳۷۳، موفق به دریافت پروانه تأسیس شد و ۳۱ اردیبهشت ۱۳۷۴ به شماره ۸۴۹۱ ثبت شد. هم‌اکنون سروش مدبری رئیس هیئت مدیره این انجمن است